Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 851

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW z dnia 10 marca 2023 r

10.03.2023

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CIEPIELÓW
z dnia 10 marca 2023 r.

 

o przedłużeniu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu Miasta

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów,  w związku z Uchwałą  Nr IV/27/2015 z dnia 15 stycznia 2015r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Ciepielów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015r, poz. 1148), w związku z Uchwałą Nr LII/293/2023 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie procedury związanej z nadaniem miejscowości Ciepielów statusu miasta oraz Zarządzeniem  Nr 22/2023 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów

- obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W terminie od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia 20 marca 2023 r. będą przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu miasta.

§ 2.

1. Konsultacje będą polegały na wyrażeniu poparcia bądź sprzeciwu w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu miasta.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet.

3. Konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów mających pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w konsultacjach tylko raz.

§ 3.

Formularz ankiety konsultacyjnej będzie dostępny:

a) na stronie internetowej www.ciepielow.pl;

b) w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów;

§ 4.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w jeden ze wskazanych sposobów:

a) w postaci skanu na adres: sekretariat@ciepielow.pl ;

b) w sekretariacie (pok. nr 1) Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów;

c) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.

§ 5.

Obwieszenie wraz z Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Ciepielów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ciepielowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


 Formularz konsultacji

 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów

 Zarządzenie Wójta Gminy Ciepielów w sprawie przedłużenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.