Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 713

Obchody 82 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie

09.09.2021

W dniu 9 września 2021 roku odbyły się coroczne gminne patriotyczno–religijne uroczystości 82 rocznicy Mordu Jeńców Wojennych żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Program Uroczystości: - Hymn Państwowy, przywitanie zaproszonych gości oraz przemówienie okolicznościowe, – Modlitwa księdza majora Przemysława Tura kapelana wojskowego elitarnej jednostki komandosów z Lublińca w intencji pomordowanych żołnierzy, – Apel poległych przeprowadzony przez harcerzy z Hufca w Lublińcu im 74 GPP z Lublińca, - Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem, - Występ artystyczny uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie, - Bieg pamięci uczniów szkół podstawowych gminy Ciepielów i miasta Lublińca – Tropem Wilczym. Uroczystość tradycyjnie rozpoczął gospodarz gminy Ciepielów wójt Artur Szewczyk, który podziękował zebranym za tak liczny udział w uroczystości. Miejsce pamięci narodowej pod Dąbrową zgromadziło prawie tysiąc osób, których obecność jest dowodem, że pomimo bólu i tragedii poległych tu żołnierzy, pomimo bólu i cierpienia ich rodzin, ofiara przez nich złożona w obronie ukochanej Ojczyzny nie została złożona na darmo. 9 września 1939 roku to wyjątkowo czarna data w historii naszego Państwa, wyjątkowo czarna data w historii całej Europy. 82 lata temu po wybuchu najbardziej z barbarzyńskich wojen jakie zna świat, tu w lesie pod Dąbrową, w miejscu w którym Państwo stoicie, miał miejsce pierwszy na tak dużą skalę mord jeńców wojennych, żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca.

W uroczystości zorganizowanej przez samorząd gminy Ciepielów wraz z samorządem miasta Lubliniec, wzięli udział: - poseł na Sejm RP Anna Kwiecień, reprezentujący Premiera RP Mateusza Morawieckiego - Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty dyrektor Czesław Ziemniak, pułkownik Zbigniew Zieliński, księądz kapelan major Przemysław Tur, - rodziny poległych żołnierzy 74 GPP z Lublińca, rodzina Państwa Cesarzów, -Marian Berbesz oraz Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 74 GPP z Lublińca, -kombatanci oraz mieszkańców Lublińca zaangażowani w utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPPP z Lublińca na czele z panem Walentym Janikiem, - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień major Marcin Płaza, - ppłk. Łukasz Baranowski dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, - żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolada Pileckiego, - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku inspektor Wojciech Brant, - Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie Mariusz Krawczyk, - Zastępca Komendanta PSP w Lipsku brygadier Łukasz Maciejewski,- Komendanta PSP w Lublińcu starszy brygadier Janusz Bula, - druhowie OSP z Lublińca na czele z Naczelnikiem druhem Mateuszem Kmieciem, - strażacy OSP z jednostek w Ciepielowie, Łazisk, Antoniowie, Bielanach i Bąkowej, - harcerze z Hufca im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, - strzelcy z jednostki lipskiej, - burmistrz Lublińca Edward Maniura, - przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu pan Krzysztof Olczyk, - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku Romuald Kowaleczko i  Radosław Drąg, - Jacek Wielorański burmistrza miasta i gminy Lipsko, - Marek Szymczyk burmistrz miasta i gminy Solec nad Wisłą,- Janusza Witczak – wójta gminy Chotcza, w jego zastępstwie Sekretarz gminy Chotcza Tomasz Fijoł,-  Mariusz Strąk – wójt gminy Sienno, - Radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą i Wiceprzewodniczącym  Witoldem Chojakiem, - Halina Pyrka – kierownik placówki terenowej KRUS w Lipsku, -Aneta Fundowicz- zastępca Inspektora Powiatowego Sanepidu, - pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie na czele z Sekretarzem Gminy Marcinem Bieleckim i Skarbnik Joanną Żuchowską, - sołtysi gminy Ciepielów, na czele z panią sołtys wsi Dąbowa Danutą Hamelą i panem sołtysem Wsi Drezno Zdzisławem Michalcem, - Agnieszka Podgórska Kierownik SPZOZ w Ciepielowie, - Kierownik GOPS Aneta Dudek,- Iwona Standowicz – Kierownik Gminnej Instytucji Kultury w Ciepielowie, - Władysław Bajkowski Twoje Radio Lipsko, - Katarzyna Górecka dyrektora szkoły podstawowej Nr 4 w Lublińcu im . 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca wraz z nauczycielami i uczniami, - Małgorzata Rusinowska dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie wraz z zastępcami dyrektora Zofią Kucharską i Marianną Ziębą oraz nauczycieli i uczniami ZSP w Ciepielowie, - Anna Kozieł dyrektor PSP w Bąkowej wraz z nauczycielami i uczniami, -  Mieczysław Mejzner dyrektor ZSP w Lipsku, - Marcin Węgłowski dyrektor ZSP w Solcu nad Wisłą wraz z nauczycielami i uczniami klasy mundurowej, -poczty sztandarowe szkół, OSP oraz instytucji samorządowych i państwowych, - mieszkańcy gminy Ciepielów.

Po przywitaniu wójt gminy Ciepielów skierował do zgromadzonych na gminnej patriotyczno–religijnej uroczystości następujące słowa:

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele miejsca pamięci narodowej w Dąbrowie. Drodzy uczniowie. 82 temu dokładnie w dniu 9 września 1939 roku, tutaj w lesie pod Dąbrową rozegrał się jeden z pierwszych tragicznych aktów II wojny światowej. Jedna z pierwszych i jedna z największych zbrodni dokonanej na żołnierzach Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po napaści Niemców na Polskę w dniu 1 września, tutaj w lesie pod Dąbrową, żołnierze z odległego o prawie 300 kilometrów Lublińca, stoczyli swój ostatni bój w obronie ukochanej Ojczyzny. Wiemy z opracowań historycznych i relacji bezpośrednich świadków, że nasi Polscy żołnierze walczyli do ostatniego naboju, pomimo przeważającej siły niemieckiej bohatersko odpierali ataki wroga. Ale, gdy skończyła się amunicja, zgodnie z prawami wojennymi musieli się poddać. Niestety wbrew wszelkim konwencjom wojennym, wbrew zasadom honoru żołnierskiego, Niemcy wszystkich polskich żołnierzy rozstrzelali. Dzisiaj spotykamy, się aby złożyć tym wszystkich bestialsko zabitym żołnierzom należny im hołd. Hołd i pamięć, a nazwa bitwy pod Dąbrową na zawsze znalazła miejsce na pomniku nieznanego żołnierza w Warszawie, co dodatkowo świadczy o randze wydarzenia z dnia 9 września 1939 roku. Drodzy uczniowie dzisiejsze święto jest organizowane przede wszystkim dla Was, bo to Wy macie przekazać prawdę historyczną kolejnym pokoleniom. Ci żołnierze, przed których pomnikiem i grobem dzisiaj stoicie, oddali swoje życie dla ukochanej Ojczyzny, oddali je abyście Wy dzisiaj mogli żyć w Wolnej i Niepodległej Polsce, by w tej Polsce mówić w ojczystym Polskim języku, by być Polakami. Chwała i Cześć bohaterom żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca !!! Następnie w imieniu pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który bardzo chciał wziąć udział w naszych gminnych patriotyczno – religijnych uroczystościach, ale obowiązki państwowe uniemożliwiły mu osobisty udział w spotkaniu pod Dąbrową, list odczytał pan Artur Standowicz – Wojewoda Mazowiecki. Piękne, wzruszające słowa o tragicznych wydarzenia wojennych skierował do zebranej młodzieży młodzieży nasz przyjaciel pułkownik Zbigniew Zieliński, harcerz, żołnierz Armii Krajowej, oficer i żołnierz Wojska Polskiego uczestnik walk zbrojnych II wojny światowej. Po wystąpieniu pana pułkownika, rodzina wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty za utrwalanie pamięci po żołnierzach 754 GPP odznaczyła wójta gminy złotym medalem Zasłużony Dla Obrony Terytorialnej, a Komendant PSP w Lublińcu starszy brygadier Janusz Bula wręczył wójtowi okolicznościową statuetkę.

Następnie w pięknych słowach pani poseł Anna Kwiecień podziękowała za zaproszenie na uroczystość, będąc pod ogromnym wrażeniem organizacji święta, jego podniosłego religijno – patriotycznego charakteru. Kierując słowa do młodzieży, podkreśliła, żeby zawsze pamiętać o prawdzie historycznej, o tragicznych wydarzeniach do jakich doszło tutaj w lesie pod Dąbrową, żeby zawsze pamiętali, że we wrześniu 1939 roku napaści na Polskę, a w jej konsekwencji mordu polskich żołnierzy pod Dąbrową dokonali nasi sąsiedzi – Niemcy. Musimy o tym zawsze pamiętać !, a to co pan wójt robi, aby zachować miejsce pod Dąbrową w naszej pamięci, zaszczepianie patriotyzmu wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży zasługuje na największe uznanie. Jako ostatni zabrał głos burmistrz miasta Lublińca, dziękując za udział we wspólnych, bo po raz pierwszy z tak liczną reprezentacją władz, uczniów, harcerzy i mieszkańców Lublińca, podkreślił, że dla mieszkańców Lublińca pamięć o żołnierzach 74 GPP jest świętością, a żołnierze tragicznie ginąc pod Dąbrową, na zawsze połączyli we współpracy nasze samorządy. Dzisiaj w ramach naszej współpracy modlitwę odmówi kapelan wojskowy z Lublińca, a apel poległych przeprowadzą harcerze z hufca w Lublińcu. Uczniowie szkoły z Lublińca pobiegną we wspólnym integracyjnym biegu, dodatkowo zostając na nocleg w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej w Ciepielowie. Piękna współpraca, piękna uroczystość, bardzo panu wójtowi i mieszkańcom Gminy Ciepielów dziękuję za te przepiękne pomniki i mauzoleum pod Dabrową ku pamięci żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca.

Po przemówieniach kapelan Wojska Polskiego, ksiądz major Przemysław Tur z jednostki komandosów z Lublińca w intencji pomordowanych żołnierzy pod Dąbrową oraz wszystkich polskich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej odmówił modlitwę. Piękne słowa księdza kapelan, wspólna modlitwa uczestników tegorocznych obchodów, to ogromnie ważny punkt uroczystości. Jak powiedział wójt gminy dziękując księdzu kapelanowi i wręczając pamiątkową statuetkę za piękne słowa i modlitwę, nic w naszych obchodach nie liczy się tak jak modlitwa za pomordowanych żołnierzy. W kolejnym punkcie obchodów, harcerze z Lublińca przeprowadzili uroczysty apel poległych. „Polegli na polu chwały” – te słowa wymawiane przez uczestników uroczystości roznosiły się po całym lesie pod Dąbrową. Chwała i cześć bohaterom. Za utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPP z Lublińca, specjalne okolicznościowe statuetki z rąk wójta gminy odebrali: - pułkownik Zbigniew Zieliński, ksiądz major Przemysław Tur, harcerze z Hufca w Lublińcu oraz „Pro memoria” pan Edward Karpe z Lublińca, burmistrz Lublińca Edward Maniura oraz dyrektor ZSP w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska. Symboliczną minutą ciszy upamiętniono wszystkich zmarłych w okresie 2020-2021, związanych z miejscem pamięci pod Dąbrową na czele ze zmarłym panem Jerzym Pelcem Piastowskim, synem dowódcy 74 GPP, autorem wielu książek i opracowań historycznych dotyczących bitwy i mordu pod Dąbrową.

Po apelu poległych, wieńce i kwiaty przed grobem żołnierzy złożyli wszyscy zaproszeni goście. Ogromne wrażenie na wszystkich zebranych zrobił wieniec od pana Premiera Mateusza Morawieckiego, pierwszy wieniec od Premiera Rządu RP, który złożono w miejscu pamięci narodowej pod Dąbrową, za co panu premierowi ogromnie dziękujemy. Po złożeniu wieńców i kwiatów, w przepięknie zaprezentowali się w patriotyczny występie artystycznym uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowa. Przepięknie odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę przez tak długie wieki. Otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą swej opieki. Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie! zakończyła oficjalne rocznicowe obchody pod Dąbrową. Pan wójt odczytał list Prezydenta RP o biegu „Tropem Wilczym” i ponad 450 uczniów w koszulkach biegowych wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych z Ciepielowa, Bąkowej i zaprzyjaźnionego Lublińca wzięło udział w biegu „Tropem Wilczym”. Wspaniała zabawa, piękne medale, bogate pakiety startowe, a przede wszystkim wspólna integracja, rekreacja ruchowa i utrwalanie pamięci i ducha patriotycznego to efekt wspólnego biegu przez Dąbrowę. Uroczystość patriotyczno–religijna, połączona z historycznym biegiem, to przepiękne wypełnienie misji Gminy Ciepielów krzewienia prawdziwych postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Cześć i chwała Bohaterom !!!

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.