Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 472

Przetarg na Odnawialne Źródła Energii ogłoszony

21.10.2019

Po prawie roku od podpisania umowy unijnej na realizację projektu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii dla gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą o wartości 10,8 miliona złotych (w tym: 8,64 miliona unijnego dofinansowania), właśnie został ogłoszony przetarg na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Rozstrzygnięcie przetargu, który ze względu na wartość 10,8 miliona złotych jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest planowane na dzień 21 listopada 2019 rok. Zaś wykonanie całej umowy do dnia 30 października 2020 roku. Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przygotowaniem przetargu, zwłaszcza związanych z korektą określonych wcześniej mocy ( na podstawie rocznych faktur beneficjentów (mieszkańców, którzy złożyli wnioski i wykonali audyty )) w przetargu w zakresie dotyczącym Gminy Ciepielów uwzględniono:

1) Zestawy solarne w Gminie Ciepielów (łącznie 113 zestawów): - 35 zestawów (składające się z kolektorów próżniowych o mocy min. 1,4kW i zasobnika 300 dm3), - 78 zestawów (składające się z kolektorów próżniowych o mocy min. 2,8kW i zasobnika 400 dm3). W zakresie prac wykonane zostaną: - demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu), - montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u., - montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u., - montaż grupy pompowej,- montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku, - podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u., - przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej, - napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,- wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej, - przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

2)Zestawy fotowoltaiki w Gminie Ciepielów (łącznie 123 zestawów):

-  na budynkach mieszkalnych osób fizycznych: - 9 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 7 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,1 kWp, - 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,4 kWp, -6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 9 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp, - 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3 kWp, - 8 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 11 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,3 kWp, - 12 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,6 kWp, - 8 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,9 kWp, - 7 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 14 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,2 kWp, - 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,5 kWp, - 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 16 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,8 kWp, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,1 kWp, - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 18 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,4 kWp, - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,7 kWp, - 8 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 20 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6 kWp, - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 21 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,3 kWp,- 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 22 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,6 kWp, - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,9 kWp,- 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 24 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 7,2 kWp, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 25 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 7,5 kWp, - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 27 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 8,1 kWp, - 13 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 28 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 8,4 kWp.

- na budynkach użyteczności publicznej: -1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 67 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 20,1 kWp - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, -1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 100 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 30 kWp - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, ul. Lekarska 1, 27-310 Ciepielów, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 51 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 15,3 kWp - Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie, Plac Zwycięstwa 37,- 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 51 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 15,3 kWp - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów,- 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 33 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 9,9 kWp - Przedszkole Samorządowe w Wielgiem, Wielgie 58, 27-310 Ciepielów, -1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,1 kWp - Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie, ul. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,1 kWp - Dom ludowy w Wielgiem, Wielgie 213, 27-310 Ciepielów, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 27 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 8,1 kWp - SPZOZ w Ciepielowie, ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-310 Ciepielów, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 33 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 9,9 kWp - Dzienny Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie, Pcin 39, 27-310 Ciepielów,- 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,1 kWp - Remiza Strażacka w Antoniowie, Antoniów 36, 27-310 Ciepielów, -1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 100 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 30 kWp - Oczyszczalnia Ścieków w Ciepielowie, ul Witosa 2, 27-310 Ciepielów, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,1 kWp - SUW w Kunegundowie, Kunegundów 15a ,27-310 Ciepielów, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 18 kWp - SUW w Ciepielowie, ul Batalionów Chłopskich 1 ,27-310 Ciepielów, - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,4 kWp - Kompleks sportowo – rekreacyjny w Ciepielowie, ul. Partyzantów, 27-310 Ciepielów. W zakresie prac wykonane zostaną:- montaż inwertera,-instalacja prądu stałego DC, -instalacja prądu zmiennego AC, - zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe, - instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, -wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, -przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, -wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej.

3) Zestawy pomp ciepła w Gminie Ciepielów (łącznie 11 pomp): - 2 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 2,85 kW, - 1 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 5 kW, - 4 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 10 kW, - 3 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 15 kW, - 1 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 18 kW. W zakresie prac wykonane zostaną:- montaż kanałów powietrznych, - podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w., - montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego, - instalacja układu sterującego, - wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji, - napełnienie instalacji, - uruchomienie instalacji, - przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. ora c. w. u.  i c. o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,- uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, Wójt Gminy Ciepielów podpisze ze wszystkimi uczestnikami programu aneks do umowy na realizację Odnawialnych Źródeł Energii, na podstawie którego w roku 2020 uczestnicy programu wpłacą swój udział finansowy. Po podpisaniu wszystkich aneksów i zrealizowaniu wpłat, zostaną podpisane umowy z mieszkańcami z tzw. listy rezerwowej. Całkowita realizacja zadania związanego z wykonaniem odnawialnych źródeł energii  po stronie gminy Ciepielów to ponad 5,77 milion złotych, z czego pozyskane dofinansowanie unijne stanowić będzie 4,62 milion złotych. Koszt po stronie gminy Ciepielów i mieszkańców biorących udział w projekcie to kwota 1,15 miliona złotych.   Realizacja programu będzie stanowiła największy wydatek dla gminy Ciepielów w przyszłorocznym budżecie. Przetarg został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/ted

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.