Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 400

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym 3.3.2019

28.01.2019

3 marca 2019 roku o godzinie 12:00, na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjny w Ciepielowie, odbędzie się po raz pierwszy w naszej gminie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym.

REGULAMIN: Organizator – Urząd Gminy w Ciepielowie, Współorganizator – Fundacja Wolność i Demokracja.
 
I. CEL ZAWODÓW
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
2. Upowszechnianie biegania, nordic walking, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja Gminy Ciepielów i Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Ciepielowie.
 
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 3 marca 2019 r.
2. Start biegu 1963m – 12:00
Start i meta biegu – Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Ciepielowie (Ciepielów, ul. Partyzantów)
 
III. TRASA, DYSTANS
1. Bieg odbywa się na dystansie : 1963 metrów.
3. Trasa biegu – droga asfaltowa, bieżnia lekkoatletyczna
4. Limit czasu na pokonanie dystansu 60 minut.
 
IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń osobistych można dokonywać od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 27 lutego 2019 r. w pok.nr 8 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie do wyczerpania limitu zapisów ustalonego na 190 uczestników.
2. W dniu zawodów – zgłoszenia w biurze zawodów – w dniu 3 marca w godzinach pracy biura zawodów – od 9 do 11.30 w przypadku wcześniejszego nie wyczerpania limitu 190 uczestników.
 
V. UCZESTNICTWO
1. Podczas zgłoszenia każdy uczestnik podpisując deklarację uczestnictwa, zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
2. W biegu na dystansie 1963 m wprowadza się limitu wieku od lat 5.
3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
4.Organizator dopuszcza do udziału w biegu zawodników nordic walking.
5. Organizator dysponuje 190 pakietami startowymi, które otrzymają zawodnicy wg. kolejności zgłoszeń. Nie zapewnia się, zamówionego rozmiaru koszulki. Pakiety będą wydawane w biurze zawodów.
5. Zawodnicy którzy otrzymali od organizatora okolicznościową koszulkę są zobowiązani w niej wystartować w biegu.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej.
 
VI. OPŁATY STARTOWE
1.Bieg na dystansie 1963 m – a) a) opłata startowa 15,-zł płatne przy zgłoszeniu w Urzędzie Gminy, b) opłata startowa w dniu 3 marca w biurze zawodów – 20,-zł. 
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jest możliwe do dnia 20 lutego.
4. Wniesienie opłaty startowej oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.W ramach opłaty startowej organizator zapewnia dla 190 uczestników:
– Koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych,
– Numer startowy wraz z agrafkami,
– Pamiątkowy medal, po przebiegnięciu dystansu,
– Pamiątkowy dyplom uczestnictwa,
– Ciepły posiłek.
 
VII. BIURO ZAWODÓW – miejsce i godziny pracy.
1. Budynek kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie – 3 marca (niedziela) w g.09.00-11.30 – weryfikacja i wydawanie pakietów startowych po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem i podpisaniu oświadczenia o udziale w biegu.
 
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
6. Udział w biegu jest równoznaczny ze zgodą na nieodpłatne publikowanie wizerunku uczestnika na zdjęciach w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm. .). Uczestnik biegu udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego utrwalonego wizerunku.
 
IX. KLASYFIKACJA
1. Bieg 1963m
– dorośli kat. generalna kobiet i mężczyzn.
– dzieci kat. generalna dziewcząt i chłopców do lat 10,
– młodzież kat. generalna dziewcząt i chłopców od 11 lat do lat 15,
– nordic walking kat. generalna kobiet i mężczyzn.
 
X. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.
2. Kat. gen. – kobiety i mężczyźni – I-III miejsce – puchary.
3. Kat. gen. – dziewczęta i chłopcy do lat 10 – I-III miejsce – puchary.
4. Kat. gen. – dziewczęta i chłopcy od lat 11 do lat 15 – I-III miejsce – puchary.
5. Kat. gen. nordic walking – kobiety i mężczyźni – I-III miejsce – puchary.
6. Najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy puchar.
7. Dyplomy dla wszystkich uczestników biegu.
 
XI. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora : 605 659 504; email: gmina@ciepielow.pl
2. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Urząd Gminy w Ciepielowie.

6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.