Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 295

Złote Gody

20.11.2017

 „Ludzie, którzy naprawdę kochają się z całego serca nigdy się nie starzeją”

W niedzielę 19 listopada 2017 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie odbyła się uroczystość Złotych Godów. Uroczystość połączona została z galą finałową VIII Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Małgorzata Rusinowska. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tej pięknej wielopokoleniowej uroczystości. Witam zaproszonych gości. Jest mi niezmiernie miło, że łączymy dziś dwie wyjątkowe uroczystości: gminną – jubileusz złotych godów i szkolną – gminny przegląd twórczości regionalnej „ Zwyczaje  i obrzędy ziemi Ciepielowie – dawniej i dziś”. Szanowni Państwo jeszcze rok temu byłoby to niemożliwe aby spotkać się w tak szerokim gronie ponieważ baza lokalowa naszej szkoły była niewystarczająca. Dziś spotykamy się na tej pięknej, nowoczesnej sali gimnastycznej, wreszcie po wielu latach w warunkach naprawdę godnych XXI wieku, w warunkach o jakich jeszcze niedawno nasi uczniowie i my nauczyciele mogliśmy tylko pomarzyć. Ale my już wiemy, że marzenia w gminie Ciepielów spełniają się. Mamy dziś pięknie odnowioną szkołę, wyposażoną w nowe meble i pomoce dydaktyczne, boiska wielofunkcyjne oraz pięknie zagospodarowany teren wokół szkoły. Za chwilę oddam głos włodarzowi naszej gminy – Panu Arturowi Szewczykowi, dzięki któremu dziś ta piękna uroczystość środowiskowa o tak szerokim zasięgu jest możliwa. Człowiekowi, który stworzył naszym dzieciom, Państwa dzieciom, Państwa wnukom wspaniałe warunki do nauki, których dziś zazdroszczą nam okoliczne gminy i nie tylko. Panie Wójcie oddaję głos. Następnie głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk. Witam Państwa serdecznie. Szczególnie serdecznie witam naszych drogich dostojnych jubilatów, witam zaproszonych gości, w tym szczególnie pana Andrzeja Kosztowniaka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Murawskiego Kierownika delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, przedstawicieli Rady Gminy w Ciepielowie na czele z panem przewodniczący Rady Gminy Waldemarem Czaplą, skrzypaczkę panią Magdalenę Pałgan, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi placówek oświatowych gminy Ciepielów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, uczniów ze szkół podstawowych w Bąkowej i w Ciepielowie biorących udział w gminnym przeglądzie, rodziców dzieci oraz wszystkich zaproszonych emerytów i rencistów z terenu całej gminy. Po przywitaniu wójt gminy przystąpił do uroczystości złotych godów, kierując słowa do jubilatów. Szanowni Państwo, drodzy dostojni jubilaci. W tym jakże przepięknym jubileuszowym dniu, pragnę złożyć wszystkim naszym złotym parom życzenia, gratulacje i podziękowanie za chlubne przeżycie razem tak długiej drogi życia. Drodzy jubilaci, każda rocznica ślubu, czy ta pierwsza - papierowa, czy dwudziesta piąta – srebrna, a tym bardziej taka wspaniała jak pięćdziesiąta – złota rocznica ślubu, to szczególna okazja abyście się Państwo na chwilę zatrzymali i spojrzeli wstecz na to wszystko, co razem osiągnęliście i przeżyliście przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Pięćdziesiąt lat temu w różnych Kościołach, w różnych miejscach naszego pięknego kraju, na ślubnym kobiercu wypowiedzieliście sakramentalne „TAK”, aby od tej chwili wieść już razem wspólne życie. Razem pokonywać różnego rodzaju trudności jakie stawiał przed wami los. Tych chwil smutku, łez, a nawet rozpaczy było z pewnością wiele, bo taki jest los człowieka, ale razem na pewno było łatwiej te ciężkie chwile przezwyciężyć. Wierzę , że przez te wspólnie spędzone pięćdziesiąt lat chwil radosnych, pełnych szczęścia i miłości było zdecydowanie więcej i te chwile cudowniej było razem przeżywać. Dzisiaj Państwa obecność wśród nas jest dowodem na to, że rodzina jako podstawa naszego społeczeństwa jest najważniejsza. Jesteście dowodem na to, że dwoje młodych ludzi, którzy pokochali się pięćdziesiąt lat temu może kochać się przez całe życie. Dla nas, dla tych młodych ludzi dzisiaj tu obecnych jesteście Państwo pięknym wzorem do naśladowania. W imieniu własnym, ale przede wszystkim jako wójt gminy Ciepielów w imieniu wszystkich mieszkańców naszej pięknej gminy, składam Państwu życzenia na dalsze lata wspólnego życia. Życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, pociech z dzieci, wnuków, prawnuków, abyście Państwo w zdrowiu doczekali kolejnych jubileuszy, sześćdziesiątego – Diamentowych Godów, siedemdziesiątego piątego – Brylantowych Godów. Bo pamiętajmy, że tylko ludzie, którzy naprawdę z całego serca się kochają nigdy się nie starzeją, czego zarówno Państwu jak i nam wszystkim serdecznie życzę. Wszystkiego najlepszego! Po słowach wójta, wybitna radomska skrzypaczka pani Magdalena Pałgan zagrała specjalnie dla jubilatów marsz weselny Mendelsona. Po wysłuchaniu przepięknego utworu, przystąpiono do ceremonii wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale zostały na wniosek wójta gminy przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Przed wręczeniem medali wójt odczytał słowa pana Prezydenta, który z uwagi na liczne obowiązki Głowy Państwa nie mógł wziąć udziału w uroczystości. Pan Prezydent złożył dostojnym jubilatom serdeczne gratulacje, życzenia zdrowia, wielu jeszcze pięknych wspólnie przeżytych lat oraz wszelkiej pomyślności. W ceremonii wręczenia medali wzięli udział zaproszeni na uroczystość goście pan Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, wójt gminy Artur Szewczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ciepielowie oraz pani Magdalena Góralska pracownik USC w Ciepielowie. Medale wręczono dwudziestu trzem parom z terenu całej gminy Ciepielów. Medalami, specjalnie przygotowanymi pamiątkowymi statuetkami wraz z listem gratulacyjnym wójta gminy wyróżniono: Irenę i Jana Asendy z Marianek, Henrykę i Zdzisława  Fałek z Kawęczyna, Barbarę i Józefa  Fijołek ze Starego Ciepielowa, Alicję i Jan Główka z Bąkowej, Zofię i Bronisławę  Greguła z Kałkowa, Zofię i Stanisława Grzeszczyk ze Starego Ciepielowa, Helenę i Henryka  Jakubowicz z Pcina,  Halinę i Zdzisława Kapciak ze Starego Ciepielow, Marię i Mieczysława Kominek z Chotyz, Zofię i Wincentego  Kordula ze Starego Ciepielowa, Krystynę i Henryka Kramek z Kawęczyna, Jadwigę i Józefa  Maj z Wielgiego, Krystynę i Zdzisława Michalec z Anusina, Anielę i Juliana Mordaka z Kawęczyna, Krystynę i Czesława Podlak z Marianek, Teresę i Józefa  Senderowscy z Ciepielowa Kolonii, Leokadię i Czesława Skoczylas z Ciepielowa Kolonii, Zofię i Józefa Skoczylas z Kałkowa, Barbarę i Józefa  Skrzek ze Świesielic, Leokadię i Jana Suwała ze Świesielic, Danutę i Jana Sypuła z Anusina, Wiesławę i Mieczysława Wnukowskich z Marianek, Helenę i Krzysztofa  Wolszczak z Ciepielowa  Kolonii. Po wręczeniu medali jubilatom życzenia złożył pan Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, gratulując tak wspaniałego jubileuszu pięćdziesięciu wspólnie przeżytych lat. Kochani Jubilaci, Wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że będziecie ze sobą na dobre i na złe. Nagrodą dla Was jest szczęście Waszych dzieci, uśmiech wnuków i prawnuków oraz radość, którą możecie dziś dzielić z przyjaciółmi. Wszystkiego najlepszego - zasłużyliście przez swą miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Po panu pośle, życzenia złożył Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu pan Krzysztof Murawski. Drodzy jubilaci miałem dzisiaj wielką przyjemność wręczyć w imieniu pana Prezydenta medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Jesteście Państwo wzorem do naśladowania dla wszystkich młodych ludzi. W roku 1967, kiedy zawieraliście Państwo związki małżeńskie, nie było jeszcze w większości miejscowości energii elektrycznej, żyło się ciężko, a Państwo pomimo tego tworzyliście swoje rodziny, często wielodzietne, ciężko pracując na utrzymanie rodziny. Za wasz trud, za waszą miłość dzisiaj należy się Wam nasz szacunek i ogromne słowa podziękowania. W imieniu pana Wojewody Mazowieckiego przyjmijcie serdeczne życzenia jak najlepszego zdrowia na dalsze wspólne lata życia. Po ceremonii wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, specjalnie dla złotych jubilatów koncert skrzypcowy wykonała wybitna radomska skrzypaczka pani Magdalena Pałgan z Radomia. Wśród wykonanych utworów nie zabrakło melancholijnej muzyki filmowej oraz utworów wykonywanych podczas ceremonii ślubnych. Po koncercie pani dyrektor Zespołu Szkolno  - Przedszkolnego Małgorzata Rusinowska przedstawiła wyniki VIII Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej  „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Gminny Przegląd Twórczości Regionalnej odbył się już w środę, ale to dziś nasi uczniowie zaprezentują się przed szerszą widownią i za chwilę otrzymają pamiątkowe puchary od Pana Wójta, który od początku istnienia tego przeglądu sprawuje nad nim honorowy patronat. Jak już powiedziałam jest to przegląd, a nie konkurs nie ma tu przegranych, wszyscy są nagrodzeni i wszyscy są zwycięzcami. Przystąpimy teraz do wręczania pucharów poszczególnym zespołom. Zaczynamy od kategorii klas  1-3. Zapraszam dzieci z klas drugich PSP w Ciepielowie z wych. P. M. Mordak i P. Z. Pilecką, które przygotowały inscenizację pt. „Kolorowe liście”. Zapraszam dzieci z klas trzecich PSP w Ciepielowie z wych. P. I. Leszczyk – Kacą i P. M. Synderowską, które prezentowały „dożynki”. Zapraszam dzieci z klasy trzeciej PSP w Bąkowej z Paniami Katarzyną Jaworską- Pańczyk i Zofią Pastuszką, które prezentowały inscenizację pt. „Jesień w polu na wesoło”. Przechodzimy teraz do kategorii klas 4-7. Zapraszam dzieci z klasy 6B PSP w Ciepielowie wraz z Paniami Danutą Wiktorowską, Jadwigą Brodą i Agnieszką Dygas, które prezentowały „wykopki”. Zapraszam dzieci z klasy 7 PSP w Ciepielowie z wych. A. Stępień i E. Sulimą, które prezentowały ,,dawny zwyczaj kiszenia kapusty”. Zapraszam dzieci z klas 6 i 7 PSP w Bąkowej wraz z Paniami – Panią dyrektor Anną Kozieł i P. Agnieszką Rolnik, które prezentowały ,,zwyczaj darcia pierza”. Po wręczeniu pucharów i gratulacji, wójt gminy przekazał głos panu Andrzejowi Kosztowniakowi Posłowi na Sejm RP, który przygotował dodatkową nagrodę dla wszystkich dzieci. Szanowni Państwo jestem w tej sali już drugi raz i drugi raz jestem pod ogromnym wrażeniem. Część dzisiaj występujących uczniów pamiętam z uroczystości otwarcia sali gimnastycznej. Uczniowie niezwykle utalentowani, ogląda się ich z olbrzymią przyjemnością. Jako nagrodę za ich ciężką pracę włożoną w przygotowanie dzisiejszych przedstawień zapraszam wszystkich dzisiaj biorących udział w Przeglądzie Twórczości Regionalnej na wycieczkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jako mały chłopiec w szkole podstawowej byłem z wycieczką w Sejmie, a teraz w Sejmie pełnię funkcje Posła na Sejm RP. Mam nadzieję, że jak zobaczycie Sejm, zapoznacie się z jego historią i działalnością po powrocie z Warszawy jeszcze bardziej zmobilizujecie się do nauki, aby w przyszłości także być Posłem na Sejm i reprezentować nasz radomski region, zmieniając nasze życie na lepsze. Po zaproszeniu pana Posła, pani Dyrektor wraz z dziećmi naszym wspaniałym gościom – Panu Posłowi Andrzejowi Kosztowniakowi oraz Panu Krzysztofowi Murawskiemu – szefowi radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, przekazała serdeczne podziękowania za przybycie, mając nadzieję, że skarby lata ukryte w skrzyniach będą przypominały Panom o chwilach spędzonych na naszej pięknej ziemi ciepielowskiej. Dziękujemy bardzo. Podziękowanie w imieniu dzieci złożono również wójtowi gminy. Szanowny Panie Wójcie, dziękujemy za patronat nad Gminnym Przeglądem Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi Ciepielowskiej dawniej i dziś” za wspieranie działań wychowawczych i dydaktycznych naszej szkoły oraz za otwartość serca na potrzeby dzieci w gminie Ciepielów. Dziękujemy bardzo. Następnie rozpoczęła się gala finałowa VIII Przeglądu Twórczości Regionalnej w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z Bąkowej i Ciepielowa. Najmłodsze dzieci i uczniowie klas starszych dały niesamowity popis aktorskich umiejętności, przenosząc wszystkich licznie zebranych gości  w świat dożynek, obrzędu kiszenia kapusty, wykopków, darcia pierza. Przepiękne widowiska z pewnością na długi czas zapadną w pamięci widzów zebranych na sali gimnastycznej. Po zakończeniu festiwalu wszyscy uczniowie wraz z rodzicami, babciami i dziadkami udali się na słodki poczęstunek, zaś złotym jubilatom odśpiewano huczne sto lat i jak to na weselu podzielono specjalnie na tą okazję przygotowany weselny tort.        

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.