Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 291

Wspomnienie o śp. Bogdanie Czapli wójcie gminy Ciepielów

08.10.2017

Dzisiaj w naszej gminie smutna trzynasta rocznica śmierci śp. pana Bogdana Czapli wieloletniego wójta gminy Ciepielów. W dniu 8 października 2004 roku, w wieku tylko 54 lat odszedł od nas wspaniały, dobry człowiek, długoletni gospodarz naszej gminy.  Zmarł w sile wieku, mając jeszcze przed sobą wiele planów zarówno osobistych jak i zawodowych. Do ostatnich swoich dni myślał o sprawach dotyczących gminy, jej rozwoju i  jej przyszłości. W dniu dzisiejszym obejmijmy naszą pamięcią i modlitwą śp. zmarłego, wspomnijmy jego życie, jego wykonaną pracę na rzecz rozwoju naszej małej ciepielowskiej Ojczyzny. Zapalmy znicze na grobie zmarłego na ciepielowskim cmentarzu, pamiętając słowach Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który powiedział kiedyś, że „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Pamiętajmy dzisiaj i w następnych dniach o śp. wójcie Bogdanie Czapli, który tak pięknie zapisał się w najnowszej historii naszej gminy.

 

Dla uczczenia 25 rocznicy istnienia odrodzonego samorządu gminy Ciepielów, w dniu 27 listopad 2015 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy na budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie upamiętniająca wieloletniego gospodarza gminy Ciepielów śp. wójta Bogdana Czaplę. W ten sposób cała nasza społeczność gminy Ciepielów postanowiła uhonorować człowieka, który przez wiele lat pełnił służbę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Postanowiliśmy upamiętnić wieloletniego wójta naszej gminy śp. Bogdana Czaplę odsłaniając tablicę pamiątkową, aby kolejnym pokoleniom mieszkańców gminy Ciepielów przypominać o twórcy podwalin naszej lokalnej społeczności. Wójt Bogdan Czapla wspaniale zapisał się na kartach najnowszej historii naszej gminy. Przed 1990 rokiem sprawował funkcję Naczelnika Gminy, a od 1990 roku zarządzał gminą jako pierwszy Wójt Gminy Ciepielów. Dzięki jego osobie transformacja ustrojowa przebiegła w naszej gminie bardzo spokojnie. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż po przerwie w sprawowaniu funkcji wójta gminy w latach 1998-2002, kiedy pełnił funkcję urzędującego członka Zarządu Powiatu Lipskiego pierwszej kadencji, ponownie w roku 2002 został wybrany na wójta gminy Ciepielów w pierwszy bezpośrednich wyborach wójta gminy. Ludzie mu ufali, darzyli szacunkiem. Był niewątpliwie dla wielu dużym autorytetem. Śp. wójt Bogdan Czapla urodził się w dniu 4 września 1950 roku w Kępie Gosteckiej w gminie Solec nad Wisłą. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Solcu nad Wisłą. W 1972 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie. W tym samym roku jako młody inżynier rolnik rozpoczął pracę zawodową w spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” w Solcu nad Wisłą i Lipsku, następnie w latach 1974-1979 pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ciepielowie. Z Ciepielowem i Gminą Ciepielów związał się na stałe w 1979 roku, kiedy tu zamieszkał wraz z rodziną i rozpoczął pracę. W 1981 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. W wyniku wyborów od dnia 1 czerwca 1983 roku został powołany na Naczelnika Gminy Ciepielów. Miał wówczas niespełna 33 lata. Wybór na Naczelnika Gminy jak sam wójt Czapla opowiadał, był dla niego dość dużym zaskoczeniem. Żartował na ten temat, że kiedy wychodził z domu na wybory, nie spodziewał się, że do domu wróci już jako Naczelnik Gminy. Według jego wspomnień naczelnikiem miał zostać starszy, bardziej doświadczony pracownik Urzędu Gminy, postanowiono jednak inaczej, wybrano młodego, co w tamtych czasach nie było zbyt często spotykane. Tak więc od 1983 roku pan Bogdan Czapla rozpoczął pracę jako Naczelnik Gminy i funkcję tę pełnił przez dwie kadencje do pierwszych wolnych wyborów samorządowych, a więc do roku 1990. Po latach wspominając okres przemiany 1990 roku, stwierdził, cytuję słowa wójta Czapli, że „Gmina Ciepielów przeszła przez kolejny etap transformacji ustrojowej bez rewolucyjnych zmian”. W wyniku pierwszych wyborów do samorządu gminnego, które odbyły się w dniu 27 maja 1990 roku, przez Radę Gminy Ciepielów pierwszej kadencji został wybrany na pierwszego Wójt Naszej Gminy i służbę tę pełnił przez dwie kadencje do 1998 roku. W wyborach samorządowych w 1998 roku został wybrany na radnego Rady Powiatu w Lipsku i od 1 stycznia 1999 roku rozpoczął pracę jako urzędujący członek Zarządu Powiatu. W Starostwie Powiatowym w Lipsku pracował do 2002 roku. W 2002 roku w pierwszych bezpośrednich wyborach wójta gminy ( w których o wyborze nie decydowała już Rada Gminy, ale wszyscy mieszkańcy gminy Ciepielów) został ponownie wybrany wójtem gminy Ciepielów. Po czteroletniej przerwie w sprawowaniu funkcji wójta uzyskał bardzo duże poparcie mieszkańców, którzy docenili jego pracę na rzecz gminy. Dla niego osobiście była to olbrzymia satysfakcja. Po wyborze przez mieszkańców gminy na wójta w roku 2002, po raz kolejny bez żadnych problemów przeprowadził naszą społeczność przez kolejną transformację ustrojową wprowadzając naszą gminę do Unii Europejskiej. Z tym związane było wcześniejsze przygotowanie i wdrożenie inwestycji po raz pierwszy wykorzystujących unijne środki pomocowe. W tym okresie przystąpił do opracowania i wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego na następne lata. Ten proces jednakże został brutalnie przerwany, chorobą i niespodziewaną śmiercią w dniu 8 października 2004 roku. Pan Bogdan Czapla zmarł w wieku 54 lat, pozostawiając żonę Elżbietę oraz dzieci, córkę Magdalenę z rodziną i syna Wojciecha. Pozostawił także osieroconych mieszkańców gminy Ciepielów. Zmarł w sile wieku, mając jeszcze przed sobą wiele planów zarówno osobistych jak i zawodowych. Do ostatnich swoich dni myślał o sprawach dotyczących gminy, jej rozwoju, jej przyszłości. Będąc w szpitalu telefonicznie przekazywał informacje z prośbą do radnych o podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia gminnego planu zagospodarowania przestrzennego i realizacji inwestycji w 2004 roku. Do końca oddany sprawą gminy, jemu naprawdę zależało na gminie, jej rozwój stawiał sobie za główny cel. Był pasjonatem historii gminy, pieczołowicie zbierając wszystkie informacje o historii gminy Ciepielów. Bardzo zaangażowany w uroczystości patriotyczne pod Dąbrową, ale także dbając o inne miejsca związane z kultywowaniem pamięci narodowej w naszej gminie. Dokonując retrospekcji jego życia, uważnym obserwatorom, zwłaszcza osobom, które znały wójta Czaplę, nasuwają się ważne cechy jego niezwykłego charakteru, a mianowicie pracowitość i sumienność. W swoim postępowaniu był człowiekiem niezależnym, nie dającym sobie narzucić czyjegoś zdania. Bardzo szanował swoich współpracowników, umiał dostrzec ich problemy. Przede wszystkim był człowiekiem otwartym na troski i potrzeby mieszkańców. A przyszło mu zarządzać gminą w dwóch, a nawet trzech okresach zmian ustrojowych. Jakże bowiem inna była Polska, jakże inna była nasza gmina przed 1990 rokiem, jaka była po 1990 roku, a jakaż inna była po wejściu do Unii Europejskiej. My mieszkańcy gminy zawdzięczamy mu bardzo dużo. Był inicjatorem i głównym realizatorem wielu inwestycji. To między innymi dzięki jego staraniom gmina przejęła prowadzenie oświaty, budując szkoły podstawowe w Ciepielowie i Bąkowej, salę gimnastyczną przy ciepielowskim gimnazjum. Rozpoczęto wodociągowanie gminy, wybudowano pierwszą w okolicy oczyszczalnię ścieków. Przystąpiono do budowy dróg, poprawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Podjął się bardzo trudnego działania wybudowania nowego budynku Urzędu Gminy. Był bardzo dobrym nauczycielem, umiejącym odróżnić dobre pomysły, od tych które nic szczególnego nie wniosą do rozwoju lokalnej społeczności. Miał niewątpliwie zaletę umiejętności dostrzegania spraw naprawdę ważnych i na tym skupiał swoja uwagę. Był człowiekiem umiejącym odróżnić dobro od zła, człowiekiem o dobrym otwartym sercu.  Za jego zaangażowanie w sprawy rozwoju gminy Ciepielów, za wieloletnią pracę i służbę na rzecz lokalnej społeczności, zgodnie z mottem zamieszczonym na tablicy: „Myśl i działaj sercem wtedy małe sprawy ludzi staja się wielkie”, w dniu 25 listopada 2015 roku odsłoniliśmy tablicę pamiątkową jako wyraz naszej pamięci i podziękowania za służbę na rzecz mieszkańców gminy Ciepielów”.

 Pamiętajmy, że tyle w naszej pamięci o człowieku, ile w naszych sercach i modlitwie poświęcimy śp. wójtowi Bogdanowi Czapli. Pamiętajmy i kochajmy ludzi, bo tak szybko odchodzą…..

 

Artur Szewczyk

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.