Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 197

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5

02.11.2016

Wójt Gminy Ciepielów

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5, lokal nr 1 i 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym,  udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, stanowiących własność Gminy Ciepielów.

 

Położenie lokali, oznaczenie nieruchomości wg. KW, oraz ewidencji gruntów, opis nieruchomości

- lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 48,54 m2 ,  położony na parterze, składający się  z 2 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki z wc, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 19 m2, udziałem w działkach  nr 681/5 i 685/4, obręb Ciepielów o pow. 0,1768 ha ( KW RA1L 00012073 prowadzona przez Sąd Rejonowy  IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lipsku ) wynoszącym 6754/82064 i takim samym udziałem w częściach wspólnych budynku ( dachu, przewodach kominowych, murach konstrukcyjnych, klatkach schodowych, pralniach, suszarniach, pomieszczeniach gospodarczych, korytarzu i urządzeniach ) znajdującego się na działkach.                                   

 

- lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 59,40 m2 ,  położony na parterze, składający się  z 3 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki , wc, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą  o pow. 20 m2, udziałem w działkach  nr 681/5 i 685/4, obręb Ciepielów o pow. 0,1768 ha  ( KW RA1L 00012073 prowadzona przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lipsku ) wynoszącym 7940/82064 i takim samym udziałem w częściach wspólnych budynku ( dachu, przewodach kominowych, murach konstrukcyjnych, klatkach schodowych, pralniach, suszarniach, pomieszczeniach gospodarczych, korytarzu i urządzeniach ) znajdującego się na działkach.       

                           

Cena wywoławcza nieruchomości:

Lokal nr 1 -   59 881,00 zł , ( słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 00/100)

Wadium – 6000,00 zł.                        

 

Lokal nr 2  -  79 115,00 zł , ( słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście 00/100)

Wadium – 8000,00 zł.

 Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług     ( tekst jedn. z 2011 roku, Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest z podatku VAT.          

 

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny zabudowy wielorodzinnej – symbol planu 1.1.3.MW

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, II piętro, pok. nr 26

o godz.   900  – na  lokal mieszkalny nr 1,

o godz. 1000 – na  lokal mieszkalny nr 2,

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w podanej wysokości  do dnia 14 listopada 2016 roku do godz. 15ºº  na konto Urzędu Gminy

w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003 ( z oznaczeniem nieruchomości której dotyczy wpłata).

 

W przetargu mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa ( zawartego przed notariuszem) współmałżonka  zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Ciepielów.

 

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Ciepielów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Nabywca ponosić będzie w całości koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Informacje odnośnie zbywanych lokali można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie przy ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w.36 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Ciepielów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

O przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załączone pliki

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5, lokal nr 1 i 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, stanowiących własność Gminy Ciepielów

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.