Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 172

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na Odnawialne Źródła Energii

25.07.2016

Pismo do mieszkańców Gminy w sparwie OZE

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ciepielów

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Odnawialne Źródła Energii (OZE).

Gmina Ciepielów wspólnie z gminami Rzeczniów i Solec nad Wisłą podjęła współpracę przy projekcie, który będzie polegał na budowie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii,  w szczególności: - instalacji fotowoltaicznych, - pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.

Działania te mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu instalacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców wyniesie około 20% kosztów. Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WM.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy Ciepielów do udziału w projekcie.                        

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o zapisy na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz  kolektorów słonecznych w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 18 i 19 ( II piętro UG) w dniach od 1 do 5 sierpnia 2016 roku.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Niezbędnym krokiem do przygotowania wniosku dotacyjnego dla indywidualnego mieszkańca gminy jest dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych inwestora. Po wpisaniu się na listę w Urzędzie Gminy, przeprowadzony zostanie  odpłatny audyt dla każdego gospodarstwa domowego. Koszt audytu 250,-zł brutto.

Z poważaniem

       Artur Szewczyk

     wójt gminy Ciepielów

 

Korzyści wynikające za zakupu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w domu mieszkalnym

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

 • Niższe koszty energii nawet do 90% !
 • Własny i czysty prąd
 • Ochrona przed wzrostem cen energii
 • Jest bezobsługowa i niezawodna
 • Możliwość skorzystania z bilansowania
 • Szybki zwrot inwestycji 3-4 lata

  KOLEKTORY SŁONECZNE

 • Gorąca woda przez 6 miesięcy
 • Wygoda ponieważ nie ma konieczności palenia w piecu by podgrzać wodę
 • Ochrona środowiska w którym się mieszka
 • Niższe koszty ogrzewania
 • Szybki zwrot inwestycji 3-4 lata

POMPY CIEPŁA

 • Wygodne i ekologiczne ogrzewanie wody użytkowej
 • Całoroczny dostęp do ciepłej wody
 • Zmniejszenie kosztów ogrzewania domu
 • Jest wysoce niezawodna i bezobsługowa
 • Okres zwrotu z inwestycji 3-5 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotowoltaika – Instalacje fotowoltaiczne

Co to jest i jak działa fotowoltaika? Fotowoltaika to nic innego jak przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną czyli wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego.

Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej? Instalacja składa się z modułu (ogniw / paneli) fotowoltaicznych które wytarzają prąd stały, falownika czyli urządzenia które przetwarza prąd stały na prąd przemienny, zabezpieczeń prądowych, uziemienia, konstrukcji / stelażu który służy do zamontowania paneli na dachu lub posadowienia instalacji na ziemi.

Jak dużo potrzebuje powierzchni dachowej pod fotowoltaikę ? Każdą instalację dobiera się indywidualnie. 1 moduł / panel ma wymiary 1m x 1,65m, na 1kWp mocy wytwórczej potrzeba 4 moduły czyli ok 7m2 powierzchni dachowej. Doradca techniczny zawsze ocenia indywidualnie możliwości instalacyjne i w oparciu o konsultacje w Inwestorem sugeruje wielkość instalacji i miejsce montażu. Na dachu na którym znajduje się eternit nie będzie możliwy montaż zarówno kolektorów jak i fotowoltaiki.

Jakie są korzyści wynikające z posiadania fotowoltaiki? Systemy fotowoltaiczne to najbardziej ekologiczna technologia pozyskiwania energii elektrycznej – nie generują hałasu i zanieczyszczeń oraz ulegają recyklingowi. Ponadto pozwala na duże oszczędności oraz zapewnia niezależność przy ciągle rosnących cenach energii elektrycznej. Jednym z głównych pytań inwestorów w fotowoltaikę jest okres zwrotu kosztów inwestycji. Sama żywotność paneli fotowoltaicznych jest bardzo długa i wynosi ponad 30 lat. Producenci gwarantują, że po 25 latach zachowują minimum 80% początkowej mocy. Systemy fotowoltaiczne są bezpieczne, niezawodne i praktycznie bezobsługowe.

Jaka będzie najlepsza wielkość instalacji fotowoltaicznej ? Wielkość instalacji PV dobierana jest indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej.

Co się dzieje z energią elektryczną której nie wykorzystam? W myśl nowej ustawy OZE, klient indywidualny jak również Gmina może być jednocześnie producentem i konsumentem zielonej energii czyli tzw. Prosumentem w związku z czym przysługuje im bilansowanie czyli niezużyta energia trafia z powrotem do klienta w dowolnym momencie czyli np. wtedy kiedy instalacja nie będzie produkować czyli nocą. Co ważne przy bilansowaniu klient nie płaci za energię i za dystrybucje. W myśl zapisów dla instalacji do 10kWp mocy wytwórczej za 1kWh wpuszczoną do sieci klient może odebrać łącznie z dostarczeniem tejże energii 0,8kWh. Na bieżąco gospodarstwo domowe zużywa ok 20% energii reszta trafia do sieci która jest swoistym magazynem.

Jak ocenić jak dużą instalację potrzebuję we własnym gospodarstwie domowym? Pierwszym podstawowym kryterium jest roczne zużycie energii, czyli żeby ocenić wielkość instalacji należy przeanalizować rachunek za prąd. Drugim kryterium, które ogranicza wielkość instalacji to moc umowna, czyli jeśli mam umowę z PGE na 8kW to moja instalacja nie może być większa niż właśnie te 8kW. Gdyby Kowalski chciał instalację fotowoltaiczną o mocy 10kWp to najpierw musi wystąpić do PGE o zwiększenie mocy umownej (koszt ok. 50zl/kW i okres oczekiwania na decyzję ok 2 m-ce).

Przykład: Kowalski płaci co drugi miesiąc ok 300zł czyli w ciągu roku ok. 1800zł, średnia stawka za kWh to 65gr czyli zużywa 2770kWh.

1kWp instalacji fotowoltaicznej wyprodukuje w roku ok 950kWh (ta wartość będzie zmieniać się w czasie ale również zależy od nasłonecznienia i warunków atmosferycznych w poszczególnych miesiącach i latach).  W tym konkretnym przypadku należałoby wykonać instalację o mocy 3kWp lub 3,5kWp, która odpowiednio wygenerowałaby 2850kWh lub 3325kWh. Przy uwzględnieniu bilansowania, rachunek powinien zmniejszyć się w pierwszym przypadku o 86% - 2400kWh, natomiast w drugim przypadku zgodnie ze zużyciem energii spadnie praktycznie do zera – 2770kWh – zostaną wyłącznie opłaty stałe!

Czyli przy instalacji 3kWp oszczędzę w skali roku ok 1450zł, a przy 3,5kWp – 1650zł. Przewidywany okres zwrotu to 3-4 lata!

Jaki są koszty związane z serwisem instalacji fotowoltaicznej? Instalacja fotowoltaiczna zasadniczo jest bezobsługowa natomiast dobrze jest raz w roku dokonać przeglądu instalacji pod kątem produktywności i stanu technicznego paneli oraz sprawdzenia poprawności działania wszystkich jej elementów. Instalacja powinna być także ubezpieczona.

 

Solary – Kolektory słoneczne

Czym są kolektory słoneczne ? Kolektory słoneczne to urządzenia służące do produkcji ciepła, które zazwyczaj wykorzystywane jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz np. glikol i absorbuje ją (oddaje) do zbiornika z wodą.

Co wchodzi w skład instalacji? Instalacja kolektorowa składa się z modułu 24 rur lub 2 modułów każdy po 24 rury, zbiornika na wodę (odpowiednio 120-150l i 300l), kompletnej hydrauliki z zaworami, sterownika, stelażu do montażu modułu kolektorowego, glikolu.

Jaka jest żywotność instalacji kolektorowej? W zależności od wykorzystanych materiałów, jakości przeprowadzonego montażu i tego czy jest regularnie serwisowana. Instalacja taka jest wstanie wydajnie pracować przez 15-20 lat.

Jaki są koszty związane z serwisem instalacji kolektorowej? Instalacja kolektorowa przynajmniej raz w roku wymaga przeglądu i sprawdzenia poprawności jej funkcjonowania oraz wymiany lub dopełnienia glikolu.

Jakie oszczędności może mi wygenerować instalacja kolektorowa? W zależności od wielkości instalacji i ilości członków rodziny oraz zużycia ciepłej wody szacuje się że oszczędności w skali roku mogą kształtować się na poziomie 600zł – 1200zł.

Jak dobrać instalację kolektorową? Podstawowym kryterium jest ilość członków rodziny stale zamieszkujących gospodarstwo domowe. W przypadku gdy zamieszkują 2-3 osoby w zupełności wystarczy zestaw składający się 24 rur i zbiornika 120-150l. Natomiast gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje więcej osób należy zakupić zestaw składający się z 2 modułów po 24 rury i zbiornikiem 300l. Idealnym rozwiązaniem jest również zakup instalacji hybrydowej czyli fotowoltaiki wraz z kolektorami.

Jaką będę miał korzyć z hybrydy instalacji: kolektory wraz fotowoltaiką? Instalacja fotowoltaiczna praktycznie cały rok generuje energię elektryczną (wbrew pozorom w dniu pochmurne również tylko że zdecydowanie mniej niż w dzień słoneczny) która może być wykorzystana w dowolnym momencie i na dowolny cel w domu czyli również do podgrzania wody. Kolektory generują ciepłą wodę wyłącznie w dni słoneczne (również zimą). Jeśli dobrze skonfiguruje się obie instalacje to praktycznie cały rok niezależnie od nasłonecznienia można mieć ciepłą wodę i darmową energię.

 

Pompa ciepła typu powietrze / woda

Co to jest pompa ciepła? Jest urządzenie które wykorzystuje naturalną energię otoczenia którą przekształca na energię cieplną którą zaś można wykorzystać do ogrzewania centralnego lub podgrzewania wody. Zaletą takiej pompy ciepła jest to, że zimą może służyć do ogrzewania a latem do chłodzenia.

Jaka jest żywotność pompy ciepła? Przewidywana żywotność pompy ciepła szacuje się na 25 lat i w tym okresie nie wykonuje się napraw głównym. Głównym elementem pompy ciepła, który może ulec awarii jest sprężarka. Dobrej jakości pompa ciepłą wraz z osprzętem i wykonaniem przez fachowców nie wymaga napraw w okresie użytkowania.

Czy pompa ciepła wymaga serwisowania? Wymaga co rocznych przeglądów. Koszt podstawowego przeglądu to 150zł + VAT oraz dodatkowo również materiały eksploatacyjne.

Jak dobrać pompę ciepła? Pompę ciepła dobiera się do wielkości powierzchni mieszkalnej: a)Stare budownictwo pozbawione izolacji – zapotrzebowanie mocy powyżej 80 W/m2 , b)Budynki z warstwą izolacji do 5 cm – zapotrzebowanie mocy od 65 W/m2 do 75W/m2 ,c)Budynki z warstwą izolacji do 10 cm – zapotrzebowanie mocy od 45 W/m2 do 55W/m2 d)Budynki z warstwą izolacji powyżej 20 cm – zapotrzebowanie mocy od 35 W/m2 do 45W/m2

Przykład: Rodzina 4 osoba mieszka w domu o powierzchni 130m2 powierzchni mieszkalnej, dom jest docieplony styropianem o grubości 10cm. Pompa oprócz ogrzewania ma służyć do podgrzewania wody.

130m2 x 50W/m2 = 6500W czyli 6,5kW

Jedna osoba zużywa średnio w ciągu dnia ok 50 litrów wody  o temp. 45st w związku z czym należy do 6,5kW doliczyć 0,3kW x 4 osoby czyli 6,5kW + 1,2kW = 7,7kW

Jakie poniosę koszty w skali roku z tytułu użytkowania pompy ciepła? Pompa ciepła to urządzenie które zasilane jest energią elektryczną w związku z tym należy pamiętać, iż pompa o mocy np. 6kW (6000W) w skali roku skonsumuje energię odpowiadającą jej mocy czyli 6000kWh co przy 65gr/kWh daje 3900zł/rok, miesięcznie 325zł. Dlatego warto rozważyć przy montażu pompy ciepła również zakup fotowoltaiki.

 

Instalacje hybrydowe

Instalacja hybrydowa to nic innego jak układ ze sobą powiązanych min. 2 instalacji które mogą być ze sobą skonfigurowane dowolnie aczkolwiek nie mogą zakłócać wzajemnie swojej pracy: 1) fotowoltaika + kolektory słoneczne. 2) fotowoltaika + pompa ciepła, 3) fotowoltaika + pompa ciepła + kolektory słoneczne. Przy czym montaż pompy ciepła i systemu kolektorów słonecznych bez fotowoltaiki jest częściowo irracjonalny bo oba źródła dają ciepło i mogą wspomagać ogrzewanie domu. Zaletą fotowoltaiki jest taka że przez cały rok wytwarza energię i ewentualne nadwyżki oddawane są do sieci i mogą być odbiera wg współczynnika 0,8kWh (dla instalacji do 10kWp) oraz 0,7kWh (dla instalacji 10-40kWp). W połączeniu z zestawem kolektorów słonecznych mogę zapewnić gospodarstwu domowemu praktycznie cały rok ciepłą wodę użytkową, natomiast nie zastąpią centralnego ogrzewania. Chcąc wykorzystać fotowoltaikę do ogrzewania domu należy połączyć ją z pompą ciepła przy czym należy pamiętać, że pompa ciepła zużywa dodatkowo energię o wielkość swojej mocy jaką dysponuje i należy o tym pamiętać.

Idealnym rozwiązaniem jest hybryda 3 wyżej wspomnianych instalacji ponieważ fotowoltaika generuje darmową energię, kolektory ciepłą wodę użytkową i mogą dogrzewać centralne ogrzewanie (w okresie późnej wczesnej wiosny i wczesnej jesieni mogą w zupełności wystarczyć do utrzymania minimalnej ale optymalnej temperatury w domu przez co pompa ciepła nie będzie wykorzystywana w 100% co zmniejszy jej pobór energii) czyli wspierać pracę pompy ciepła. Mądre skonfigurowanie w/w instalacji zapewnia ciepło i wygodę na lata. Zakup instalacji w ramach programu RPO 4.1. Jak mogę dokonać zapisu i zakupu instalacji? W tym celu należy udać się do Urzędu Gminy i zapisać się na listę osób zainteresowanych zakupem wskazując która instalacja jest w kręgu zainteresowania. W celu sprawdzenia możliwości inwestycyjnych będzie przeprowadzony audyt – ocena i jest to usługa odpłatna w wysokości 250zł na konto firmy, która będzie to wykonywać. Po przeprowadzonym audycie każda zainteresowana rodzina będzie znała wielkość instalacji jaką potrzebuje i koszty związane ze swoim udziałem czyli orientacyjny udział własny. W kolejnym etapie czyli po zrobieniu audytu zostanie sporządzona lista mieszkańców zakwalifikowanych do dotacji. Na tym etapie każdy mieszkaniec wpłaci kaucję określoną przez UG lub podpisze umowę jako zabezpieczenie wykonania umowy pod dotację. Realizacja inwestycji odbędzie się po otrzymaniu dotacji przez Gminę i zaakceptowaniu jej wielkości. Warto pamiętać że Gmina będzie starać się o najwyższy poziom dotacji czyli 80% ale może być tak, że finalnie otrzyma mniej. Przy zapisach na instalacje decyduje kolejność zgłoszenia! Co muszę przygotować na spotkanie z audytorem? Osoba zainteresowana skorzystaniem z dotacji powinna przygotować: rachunek za prąd, umowę z PGE oraz akt własności nieruchomości gdzie ma być zlokalizowana inwestycja.

Przewidywany koszt instalacji oraz orientacyjny udział kwotowy gospodarstwa domowego w zakupie instalacji.

Instalacja

Rynkowa cena netto w zł

Orientacyjny udział kwotowy gospodarstwa domowego w zł

UWAGI

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m2 - 8%, w pozostałych przypadkach czyli montażu na ziemi lub budynku gospodarczym - 23%.

            Fotowoltaiczna o mocy

2,08kWp

12064

2413 - 3619

2,6kWp

15080

3016 - 4524

3,12kWp

18096

3619 - 5429

3,64kWp

21112

4223 - 6334

4,16kWp

24128

4826 - 7238

4,68kWp

27144

5429 - 8143

5,2kWp

30160

6032 - 9048

                        Solary - kolektory do podgrzewania wody

2 moduły z 24 rurami + zbiornik o pojemności 300l (uzysk cieplny 2,8kW)

12336

2467 - 3701

1 moduł z 24 rurami + zbiornik o pojemności 120-150l (uzysk cieplny 1,4kW)

7000

1400 - 2100

Pompa ciepła typ powietrze
/  woda o mocy /

3 - 5kW

21000

4200 - 6300

5-10kW

29000

5800 - 8700

10-15kW

39000

7800 - 11700

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.