Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 168

Obwieszczenie

28.06.2016

Wójt Gminy Ciepielów zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ciepielów” , w dniach od 28.06.2016 do 19.07.2016r.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pokój nr 4, w tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ciepielow.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ciepielów”  mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie (na adres: ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów),
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: rolnictwo@ciepielow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz 262),

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2016 r.

Zgłoszone uwagi lub wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ciepielów.  Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostaną bez rozpatrzenia.

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ciepielów

Obwieszczenie

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.