Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 167

Obwieszczenie

27.06.2016

Na podst. 54 ust.2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.353) Wójt Gminy Ciepielów zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.06.2016 do 19.07.2016r.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pokój nr 9, w tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ciepielow.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie (na adres: ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów),
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: rolnictwo@ciepielow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz 262),

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2016 r.

Zgłoszone uwagi lub wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ciepielów. Zgodnie art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostaną bez rozpatrzenia.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciepielów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021

Prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.