Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 157

Mazowieckie Forum Profilaktyki i Promocji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

02.06.2016

W dniu 1 czerwca w Radomiu Komenda Wojewódzka Policji zorganizowała z okazji Dnia Dziecka rodzinny piknik. Na Placu Jagiellońskim, w Teatrze Powszechnym i w Galerii Słonecznej dla wszystkich najmłodszych, ale i dla tych trochę starszych, przygotowano mnóstwo atrakcji, konkursów i zabaw. Uczestnicy zobaczyli m.in. pokazy udzielania pierwszej pomocy, wystąpienia artystyczne i wystawy zabytkowych samochodów. Chętni wsiedli do symulatora dachowania, a także gasili kontrolowany pożar. W kinie 5D można było zobaczyć przerażające skutki wypadków drogowych. Wraz z piknikiem przeprowadzono Mazowieckie Forum Profilaktyki i Promocji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W ramach forum odbyły się warsztaty i panele naukowe dotyczące bezpieczeństwa. Program forum obejmował między innymi tematykę: Road show, Bezpiecznie – chce się żyć, Ryzykanci i zbuntowani użytkownicy dróg, Mój wybór moje życie, Foteliki i pasy bezpieczeństwa, Dlaczego warto jeździć z kaskiem i odblaskiem, Profilaktyka a Ty.

Jednym z czterech prelegentów panelu naukowego dotyczącego bezpieczeństwa był  wójt gminy Cipeielów Artur Szewczyk, który przedstawił zebranym realizowane działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w małych społecznościach lokalnych. Wystąpienie wójta gminy nastąpiło po przywitaniu zebranych gości z terenu całego Mazowsza, przez Zastępcę Komendanta Mazowieckiego Policji pana inspektora Marka Świszcza.

W swoim wystąpieniu wójt gminy Ciepielów powiedział między innymi:  Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie, które jest jednocześnie ogromnym wyróżnieniem dla mnie, ale i dla całej naszej gminy Ciepielów oraz reprezentowanego przeze mnie Związku Gmina nad Iłżanką. Wyróżnienie tym większe, że jestem jedynym dzisiejszym prelegentem – przedstawicielem samorządu lokalnego województwa mazowieckiego, w skład którego wchodzi przecież 314 miast i gmin.  Poproszono mnie, abym podzielił się dzisiaj z Państwem moimi spostrzeżeniami oraz zrealizowanymi działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu drogowego w małych społecznościach lokalnych. Zarówno jak wójt gminy jak i Prezes Związku Gmin nad Iłżanką reprezentuje te najmniejsze społeczności lokalne, które w większości charakteryzują się brakiem środków na inwestycje, nie mówiąc już o środkach przeznaczanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Ale chciałbym dzisiaj przynajmniej w jakiejś małej części wykazać, że nawet w małych gminach można coś w tym zakresie zrobić. A zrobić można dużo i to zarówno podejmując działania samodzielnie jak i w większej  grupie. Najpierw jednak pozwolę sobie na kilka danych charakteryzujących jednostki, które dzisiaj przed Państwem reprezentuje. Gmina Ciepielów, którą jako wójt zarządzam od 12 lat, należy do typowych rolniczych gmin południowo wschodniego Mazowsza. 135 km2 i 5893 mieszkańców, plasują nasza gminę wśród niedużych gmin.  Ale za to problemy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym są podobne jak w większości gmin o ruchu typowo lokalnym. Na terenie gminy posiadamy bardzo rozbudowaną sieć drogową, na która składa się 148 kilometrów dróg gminnych oraz drogi powiatowe, a także droga krajowa relacji Warszawa – Sandomierz. Zdecydowana większość dróg gminnych ponad 90% to drogi w pełni asfaltowe, co sprawia, że poruszanie się po nich pomimo zastosowanych  ograniczeń do 40 km na godzinę, jest obwarowane dużym niebezpieczeństwem, związanym z przekraczaniem prędkości przez kierowców. Wszyscy wiemy, że nie da się wyegzekwować na takich drogach, przestrzegania obowiązku prędkości, dlatego też należy podejmować działania, skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, aby zapewnić im warunki do bezpiecznego poruszania się po drogach. Związek Gmin nad Iłżanką, którego także od 12 lat jestem Prezesem, jest najstarszym związkiem gmin południowo – wschodniego Mazowsza. Związek powstał w 1995 roku, jest najstarszym, ale i jednym z najmniejszych, ale za to z najbardziej transgraniczną reprezentacją między gminną, bowiem związek tworzy pięć gmin, które wchodzą w skład czterech różnych powiatów. Zadanie Związku jest propagowanie walorów środowiska naturalnego doliny rzeki Iłżanki, w tym olbrzymi nacisk kładziemy na turystykę rowerową, a w tym kształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się po drogach oraz szlakach rowerowych wytyczonych przez Związek Gmin nad Iłżanką. Takich szlaków rowerowych mam pond 270 kilometrów, a przebiegają one przez następujące gminy wchodzące w skład Związku Gmin nad Iłżanką . Gmina Mirów  ( powiat szydłowiecki, tam swój początek bierze rzeka Iłżanka), miasto i gmina Iłża ( powiat radomski), gmina Kazanów ( powiat zwoleński), gmina Ciepielów oraz gmina Chotcza (powiat lipski).
Jakie działania podejmujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Gmina Ciepielów: - Organizowaliśmy przeróżnego rodzaju rajdy rowerowe po terenie gminy Ciepielów, na których przede wszystkim propagowaliśmy właściwe zasady i wyrobienie nawyków bezpiecznego poruszania się po drogach. W tym celu każdorazowo wyposażaliśmy uczestników rajdów rowerowych w kamizelki odblaskowe i kaski rowerowe. Zakup kasków i kamizelek dokonywaliśmy z własnego budżetu gminy, ale także korzystaliśmy z dużego wsparcia w tym zakresie samorządu województwa mazowieckiego. Łącznie przez kilka ostatnich lat bezpłatnie przekazaliśmy około pół tysiąca kasków i kamizelek odblaskowych.  - Nasza Gmina bierze udział w kampaniach ogólnopolskich związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dla wszystkich uczniów naszej gminy (650 osób) oraz dla wszystkich osób starszych przy okazji różnego rodzaju uroczystości szkolnych i gminnych przekazaliśmy sfinansowane z budżetu gminy specjalne odblaski, które mają zapewnić widoczność podczas poruszania się po zmroku na drogach ( oczywiście odblaski wykonaliśmy z herbem gminy Ciepielów jako elementem jednocześnie promującym samorząd gminy). - W ramach współdziałania ze szkołami sfinansowaliśmy zakup fantomów wraz z oprzyrządowaniem do nauki udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Opracowaliśmy projekt kompleksowego miasteczka ruchu drogowego, które już w przyszłym roku zostanie wybudowane w ramach większego projektu kompleksu sportowo – rekreacyjnego dla wszystkich mieszkańców gminy.

Związek Gmin nad Iłżanką: - W ramach działającego Związku Gmin nad Iłżanką , od 2004 roku rozpoczęliśmy działania promujące turystykę rowerową. Po opracowaniu projektu szlaków rowerowych i następnym ich wyznaczeniu w terenie, opracowaliśmy specjalne foldery turystyki rowerowej promujące miejsca, które warto zobaczyć w naszych gminach. Od 2006 roku postanowiliśmy zorganizować i przeprowadzić rajd rowerowy szlakami Związku Gmin nad Iłżanką. Jest to dwudniowa impreza, w czasie której w dwa następujące po sobie tygodnie, najpierw uczniowie szkół podstawowych, a następnie gimnazjaliści przejeżdżają przez wszystkie gminy wchodzące w skład Związku. W rajdzie bierze udział 250 rowerzystów.  Związek w całości finansuje zarówno wyżywienie, ubezpieczenie, zabezpieczenie trasy, przewodnika grupy, zabezpieczenie techniczne i medyczne. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe gadżety Związku, którymi są odblaski i koszulki z logo Związku. Od pierwszego rajdu największy nacisk przy jego przeprowadzaniu kładliśmy na promowanie właściwych zachowań  w zakresie bezpiecznego poruszania się na drodze. Wprowadziliśmy obowiązek posiadania kasków rowerowych, co początkowo spotykało się z dość dużym oporem. Kiedy jednak sfinansowaliśmy kaski, które swoim wyglądem zewnętrznym spodobały się młodzieży, kaski spotkały się z aprobatą uczestników rajdu. Od początku finansowaliśmy kamizelki odblaskowe, które po każdym rajdzie rozdawaliśmy uczestnikom rajdu. Obecnie postanowiliśmy sfinansować zakup kasków i kamizelek odblaskowych, które stanowią wyposażenie placówek oświatowych poszczególnych gmin wchodzących w skład Związku. W ramach działań Związkowych promujemy bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, poprzez finansowanie różnego rodzaju gadżetów odblaskowych w formie breloczków, opasek na ręce ( oczywiście z logiem Związku lub herbem poszczególnej gminy). Sfinansowaliśmy zakup specjalnych tub, które pokazują jak wygląda w nocy pieszy posiadający odblask, a jak pieszy bez odblasku. W ten sposób najlepiej można młodym ludziom zobrazować zagrożenie pieszego po zmroku. Podczas rajdów korzystamy z asysty Policji, w tym celu zawsze nawiązujemy współpracę z lokalnymi komendami policji. Udział Policji to także niezwykle ważny element nauki bezpiecznego poruszania się po drodze. Od kilku lat pierwsza tura rajdu rowerowego połączona jest z jesienną inauguracją kampanii informacyjnej Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Patronat nad imprezą obejmuje Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji.  W tym roku zmieniamy koncepcję i X jubileuszowy rajd organizujemy w dniach 9-10  i 16-17 czerwca, wprowadzając nową formułę inaugurującą akcję „Bezpieczne Wakacje” Podczas wszystkich spotkań z Wydziałem Ruchu Drogowego Mazowieckiej KWP, prowadzone są przez panie i panów Policjantów specjalne prelekcje na temat ruchu drogowego, zagrożeń z tym związanych oraz prawidłowych postaw na drodze. Uczestnicy rajdu mogą skorzystać z symulatora zderzeń z zapiętymi psami bezpieczeństwa, symulator jazdy na motorowerze, itp. Na uczestnikach rajdu naprawdę robi to wrażenie, a takie obcowanie i na własnej skórze przekonanie się, co by było gdyby podczas wypadku nie zapiąć pasów bezpieczeństwa jest najlepszą nauką, którą dzieciaki zanoszą do domu i to często one przypominają rodzicom o obowiązkach jakie spoczywają na kierowcach. Strona pedagogicznych lekcji z Policją to chyba najlepsza metoda wypracowywania prawidłowych zachowań. Zgodnie z przysłowiem czego Jaś się nie nauczy to Jan nie będzie umiał. Dlatego też przez zabawę i udział w rajdach musimy uczyć tych Jaśków te Małgosie, aby w przyszłości było mniej powodów do zmartwień na naszych drogach. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym którzy z ramienia Mazowieckiej Komendy Policji pomagają nam zarówno w organizacji naszego rajdu jak i pracy którą wkładają w przygotowanie spotkań z młodzieżą. Oczywiście nie był bym sobą, gdybym nie poprosił o jeszcze większą współpracę w przyszłości, a już teraz zapraszam do udziału w rajdzie, w dniu 9 czerwca wyruszamy z Mirowa, a w Iłży zapoczątkujemy akcję „Bezpieczne Wakacje”. Zapraszam i dziękuję.

Prelegentami forum byli również: Dr. hab. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Antoni Wontorczyk, który przybliżył zebranym informacje na temat „Młodzi, ryzykowni i zbuntowani użytkownicy dróg”, Maciej Żybula Prezes firmy Social Art zaprezentował techniki promocji w mediach społecznościowych, Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Katarzyna Dobrzańska-Junco przedstawiła wdrożone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce m. in. program Road Show.
Po zakończeniu panelu dyskusyjnego wręczono nagrody policjanta roku na Mazowszu i wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Prezentacja Mazowieckie Forum Profilaktyki i Promocji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.