Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 147

300 tysięcy dofinansowania na działalność nowego przedszkola

29.04.2016

Zakończyła się procedura oceny wniosków w ramach Osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie  i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 – 2020 (http://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,33238,51714116.html). Nasz wniosek pod nazwą Nowe przedszkole - nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepielów” został bardzo wysoko oceniony i zajął 5 miejsce na całym Mazowszu. Na działalność nowego przedszkola, pozyskaliśmy dotację w wysokości 299 486,60,-zł. Całkowita wartość realizowanego przez nas zadania to kwota  374 358,25,-zł. Wkład własny gminy w wysokości 74 871,65,-zł zostanie zapewniony w formie finansowej (22 370,-zł zostanie wniesiony jako wynagrodzenie nauczycieli) i niefinansowej (35 291,60,-zł zostanie wniesiony jako nasze koszty utrzymania budynku przedszkola). Otrzymane dofinasowanie stanowi 80% kosztów realizacji projektu. Pozyskanie dofinasowania to ogromny sukces naszego samorządu. Sukces, który nie przyszedł łatwo, ciężko na niego zapracowaliśmy. Wniosek został profesjonalnie przygotowany i złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażającej jeszcze w 2015 roku wniosek. Nasza praca została pozytywnie oceniona i udało się z niewątpliwą korzyścią dla najmłodszych naszych mieszkańców. Nasz projekt ma na celu wzrost dostępności do edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Ciepielów. Cel ten osiągnięty będzie przez realizację dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczy zwiększenia miejsc przedszkolnych. I to zadanie realizujemy poprzez zwiększenie ilości dzieci przedszkolnych z obecnych 25 do co najmniej 136 od nowego roku szkolnego. Drugie z zadań polegać będzie na zorganizowaniu dodatkowych zajęć wspomagających wyrównywanie dysproporcji w rozwoju dzieci, oraz realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających ze zidentyfikowanych zaburzeń fizycznych i emocjonalno-społecznych w rozwoju dzieci, niepełnosprawności, specyficznych dysfunkcji w uczeniu się, ale także zaniedbań środowiskowych. Te ostatnie są szczególnie istotne w środowisku wiejskim, w którym oddalenie od przedszkola i trudności komunikacyjne są jedną z głównych barier korzystania z edukacji przedszkolnej, ale także niska świadomość rodziców z wartości tego etapu edukacji. Zajęciami dodatkowymi objęte zostaną wszystkie dzieci, które uczęszczać będą do nowo utworzonego przedszkola. W ramach projektu realizowane będą między innymi: dodatkowe ponadprogramowe zajęcia przedszkolne, warsztaty teatralne dla dzieci, dodatkowe zajęcia sportowe i rehabilitacji ruchowej, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia z psychologiem, zajęcia logopedyczne. Na potrzeby realizacji programu zakupione zostaną między innymi: tematyczne zestawy do prowadzenia zajęć przedszkolnych, różnego rodzaju zabawki, szafki indywidualne dla dzieci, krzesełka, leżaki, meble segmentowe do szatni, stoliki i wyposażenie jadalni, wyposażenie gimnastyczne ( w tym mini siłownia dla dzieci, zestawy do ćwiczeń ruchowych, materace, sprzęt sportowy), zestaw do ćwiczeń korekcyjnych, urządzenia audiowizualne ( rzutnik multimedialny, sprzęt audio, laptop, kamera cyfrowa, urządzenia wielofunkcyjne), pomoc dydaktyczne do zajęć plastycznych, zestawy do ćwiczeń logopedycznych, wyposażenie do zajęć teatralnych oraz sfinansowane zostaną wyjazdy do teatru w Lublinie i do teatru w Radomiu.

Zdjęcie budynku nowego przedszkola przed i po modernizacji

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.