Logo Gmina Ciepielów

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Ciepielów

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów

Informacja PSZOK w 2023

Podmioty Prowadzące DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH na terenie Gminy Ciepielów

Wniosek - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze

Informacja o udzielonej pomocy de minimis - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze

Harmonogram odbioru wyselekcjonowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu gminy Ciepielów w 2023

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Harmonogram odbioru wyselekcjonowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu gminy Ciepielów w 2022

 

Odbiór gabarytów w 2022

Informacja dotyczaca segregacji odpdów w 2022

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klauzula informacyjna

 

Informacja PSZOK w 2021

Odbiór gabarytów w 2021

Informacja dotyczaca segregacji odpdów w 2021

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Informacja - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów

 


Wnioski

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

OŚWIADCZENIE o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne

 


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów za 2022 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów za 2021 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów za 2020 rok

 

 


Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z poźn. zm. )

 

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10),
 2.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2361).

 

Uchwały

 1. Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów  oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XIV/80/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów.
 4. Uchwała NR XVI/88/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
 5. Uchwała Nr XXXV/196/2021 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów.

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.