Logo Gmina Ciepielów

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Ciepielów

Harmonogram odbioru wyselekcjonowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu gminy Ciepielów w 2022

Informacja PSZOK w 2022

Odbiór gabarytów w 2022

Informacja dotyczaca segregacji odpdów w 2022

Podmioty posiadające zezwolenie na Prowadzenie DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH na terenie Gminy Ciepielów

Informacja PSZOK w 2021

Odbiór gabarytów w 2021

Informacja dotyczaca segregacji odpdów w 2021

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Informacja - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Klauzula informacyjna

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów

 


Wnioski

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

OŚWIADCZENIE o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne

 


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów za 2020 rok

 

 


Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z poźn. zm. )

 

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10),
 2.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2361).

 

Uchwały

 1. Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów  oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XIV/80/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów.
 4. Uchwała NR XVI/88/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
 5. Uchwała Nr XXXV/196/2021 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów.

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.