Logo Gmina Ciepielów

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Ciepielów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020

Klauzula informacyjna

Harmonogram odbioru wyselekcjonowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu gminy Ciepielów w 2020

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2020

Informacja dotycząca sposobu segregacji

Terminy płatności 2020

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Informacja - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 



Harmonogram odbioru wyselekcjonowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu gminy Ciepielów w 2019 r.


Terminy płatności 2019

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2019

Informacja dotycząca zasad przyjmowania odpadów kumunalnych zbieranych selektywnie

Informacja dotycząca odbioru odpadów produkcyjnych

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY W 2018 ROKU

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów za 2014 rok

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorców z terenu Gminy Ciepielów

Zasady właściwej segregacji odpadów

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Informacja o uzyskanych przez Gminę Ciepielów poziomach odzysku odpadów w 2016 roku

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę w 2016 roku

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę w 2015 roku

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2016 roku

Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w 2015 roku

Poziomy odzysku odpadów w 2014

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa a art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2014 roku

Wykaz Przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Rejestr dzialalności regulowanej

Obowiązujące przepisy:

Uchwała Nr XXVII/149/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów

 

Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie NR XXXII/186/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciepielów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy


Odnośnik strony internetowej Ministerstwa Środowiska:

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.