Logo Gmina Ciepielów

Orzeł Polskiego Samorządu dla Gminy Ciepielów

Mazowiecka Gmina Roku 2016 - Gmina Ciepielów odniosła kolejny sukces w skali ogólnopolskiej, zdobywając statuetkę w konkursie „Orły Polskiego Samorządu”. Jest to plebiscyt realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów SAMORZĄDOWA MARKA ROKU już od kilkunastu lat. Patronat nad tym konkursem sprawują m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a organizatorami są Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Plebiscyt "Orły Polskiego Samorządu 2016" skierowany jest do gmin, które realizując wzorcowo działania ustawowe oraz strategię rozwoju na rzecz społeczności lokalnej podnoszą standard życia mieszkańców oraz wykazują otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami. Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu od ponad dekady promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców. Celem Plebiscytu jest budowanie i umacnianie pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjności oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju dla społeczności lokalnej. W ramach Plebiscytu przyznawane są tytuły Gmina Roku na poziomie regionalnym i ogólnopolskim oraz nagrody specjalne. Ubiegający się o nagrodę podlegają ocenie Kapituły Plebiscytu. Kryteria ocen są zróżnicowane i uzależnione od charakteru nagrody o którą ubiega się kandydat. Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu – nagroda Plebiscytu jest potwierdzeniem sukcesu, a zarazem inspiracją i wzorem dla innych. Nagrodzeni tytułem i statuetką Orła Polskiego Samorządu wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu w regionie.

W tym roku Kapituła Plebiscytu oceniała przede wszystkim osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska ( gospodarka wodno – ściekowa), rozwoju infrastruktury technicznej ( między innymi budowa dróg gminnych). Szczególnie punktowano działania skierowane do placówek edukacyjnych  i uczniów, realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia i promocji gminy. Liczyły się także dotychczasowe nagrody i wyróżnienia zdobyte w kilku poprzednich latach. 

W każdej z wymienionych wyżej dziedzin możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami, w tym między innymi:

1) Właściwie od podstaw zwodociągowano gminę (w roku 2004 sieć gminna to tylko 11,8 km), dodatkowo zabezpieczono nowe źródła ujęcia wody, między innymi poprzez modernizację i  budowę nowoczesnej stacji uzdatnia wody. Od 2014 roku gmina jest w 100% zwodociągowana, obecnie sieć stanowi 230 km z podłączeniem ponad 1600 gospodarstw domowych.

2) Przeprowadzono kompleksową termomodernizację oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem kościołów, parków i obiektów publicznych. Zamontowano pierwsze w powiecie systemy oświetlenia solarnego ( Ciepielów, Czerwona, Antoniów). System oświetlenia składa się z 1350 lam oświetlenia ulicznego sterowanych nowoczesnym systemem zegarów astronomicznych.

 3) Zrekultywowano gminne składowisko odpadów, dziesiąty rok funkcjonuje (a w latach  2006 – 2014 - przez osiem lat bezpłatna dla wszystkich mieszkańców)  segregacja i odbiór odpadów. Najtańsze opłaty za segregację odpadów w regionie – 5,-zł – jedna osoba w domu, 10,-zł- dwie osoby w domu, 15,-zł – trzy i więcej osób w domu.

4) Wybudowano ponad 105 km nowych dróg asfaltowych oraz wykonano chodniki z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych ( w roku 2004 gmina miała tylko 13 km dróg asfaltowych). W 2015 roku gmina wybudowała 12,5 kilometra nowych dróg, a w obecnym 2016 roku wybudowała 34,5 kilometra nowych asfaltowych dróg gminnych. Tylko na drogi gmina wydatkowała w ciągu ostatnich dwóch lat kwotę ponad 6 milionów złotych.

5) Zrealizowano zagospodarowania centrów miejscowości w których znajdują się kościoły wraz z parkingami – Ciepielów, Wielgie, Czerwona – Antoniów ( parkingi przy kościołach w połączeniu z chodnikami i parkingami przy cmentarzach, wraz z elementami małej architektury, nasadzeniem zieleni, oświetlenia parkowego itp..

6) Wybudowano ponad 150 przydomowych oczyszczalni ścieków, zaprojektowano ponad 250 kolejnych, zmodernizowano gminna oczyszczalnię ścieków w Ciepielowie.

7) Dla najmłodszych wybudowano nowoczesne place zabaw, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, uruchomiono bezpłatne kawiarenki internetowe. Na terenie gminy powstały nowe wielofunkcyjne boiska sportowe, wprowadzono system wizualizacji gminy, a  w ramach członkostwa w Związku Gmin nad Iłżanką wykonano turystyczne szlaki rowerowe. 

8) W budynku po szkole w Pcinie po przeprowadzonej modernizacji uruchomiono Gminny Ośrodek Fizjoterapii – obecnie w całości finansowany przez NFZ.

9) W zakresie działań oświatowych, po przeprowadzeniu inwestycji w latach 2015 – 2016, uruchomiono nowoczesne przedszkole, zapewniając tym samym możliwość wychowania przedszkolnego dla wszystkich najmłodszych dzieci w gminie. Inwestycja zrealizowana została za kwotę 2 milionów złotych, a z przedszkola od 1 września korzysta ponad 125 dzieci. W przedszkolu z początkiem roku szkolnego realizowany jest projekt unijny za kwotę ponad 370 tysięcy złotych.

10) W największej szkole podstawowej w Ciepielowie realizowana jest inwestycja za łączną kwotę ponad 3,3 milion złotych, w ramach której budowa jest nowa sala gimnastyczna, przeprowadzana jest termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz zagospodarowywany jest plac wokół szkoły wraz z budową trzech wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczna nawierzchnią.

11) Na terenie wszystkich placówek oświatowych wprowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe, dla dorosłych organizowane są zajęcia sportowe i wyjazdy na zawody Nordic Walking. Dla wszystkich uczniów klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjum organizowane są całkowicie bezpłatne wyjazdy na zielona szkołę. Uczniowie szkół podstawowych( 50 uczniów)  wzięło udział w wyjeździe na zieloną szkołę nad polskie morze. W ciągu pięciodniowego pobytu szóstoklasiści zwiedzili między innymi : Grunwald, Jastrzębią Górę, Władysławowo, Gdańsk, Westerplatte, Hel, Gdynię i Sopot. Uczniowie gimnazjum (70 uczniów) w październiku wyjeżdżają na pięć dni w Karkonosze, a podczas górskiego pobytu dodatkowo zwiedzą stolicę Czech – Pragę. Cały wyjazd jest sfinansowany z budżetu gminy. Według założeń wójta, samorząd gminy Ciepielów poprzez organizację i sfinansowanie wyjazdów dzieci na zielona szkołę, ma zapewnić wszystkim uczniom realizującym obowiązek szkolny na terenie gminy Ciepielów poznanie piękna naszej Ojczyzny, poprzez zwiedzenie polskiego wybrzeża oraz polskich gór. Dla uczniów ma to być na nauka i jednocześnie wypoczynek oraz na przyszłość wspaniałe wspomnienia z lat nauki w gminie Ciepielów.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju, gmina wykorzystuje wszelkie możliwe okazje do pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Gmina przoduje w pozyskiwaniu środków na realizację programów pomocowych z  Unii Europejskiej. Pozyskano środki unijne między innymi na: budowę dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na budowę stacji uzdatnia wody, sieci wodociągowej, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo ze środków unijnych przeprowadzono kompleksową modernizację parku w Ciepielowie oraz odnowiono centrum miejscowości Wielgie, Ciepielów, Czerwona - Antoniów. Ze środków unijnych zmodernizowano budynki w Wielgiem i Pcinie, gdzie uruchomiono nowoczesny ośrodek fizjoterapeutyczny dla mieszkańców gminy oraz dom kultury. Gmina korzysta także ze środków unijnych w ramach realizacji programu kapitał ludzki, realizując zadania na terenie placówek oświatowych i w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Łącznie na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na terenie gminy wydatkowano już ponad 11 milionów złotych, a gmina Ciepielów przeistoczyła się w gminę inwestującą w przyszłość.

Zauważono również wiele dotychczasowych nagród, wyróżnień i certyfikatów zdobytych przez gminę w ostatnich latach. Wymienić tu należy tytuły „Mazowiecka Gmina Roku 2011” w plebiscycie Euro – Gmina, za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego ,„Medal Pro Masovia”,  „Lider Regionu 2015 w kategorii Inwestycje”, „Lider Regionu 2016 w kategorii Gmina Przyjazna Mieszkańcom” w plebiscycie Echa Dnia.

Reasumując możemy z dumą powiedzieć, że na statuetkę w plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” solidnie zapracowaliśmy.

Jest to sukces całej Gminy Ciepielów, Wójta i jego najbliższych współpracowników; Skarbnika, Zastępcy i Sekretarza Gminy, Rady Gminy, sołtysów, pracowników urzędu gminy i placówek oświatowych oraz wielu mieszkańców naszej Gminy. Wręczenie nagrody odbyło się w piątek 30 września 2016 roku w Warszawie, podczas uroczystej gali, którą prowadzili Piotr Gąsowski i Dorota Gardias.

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.