Logo Gmina Ciepielów

Euro-Gmina 2009/2011

Nasz wójt - Wójtem Roku 2009/2011 w województwie mazowieckim !!!

Artur Szewczyk, wójt Gminy Ciepielów został Wójtem Roku w plebiscycie „Euro-Gmina 2009/2011" województwa mazowieckiego.
Uroczysta gala, Plebiscytu Euro Gmina 2009/2011, podczas której wręczano statuetki odbyła się 16 września 2011 roku w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie.
Patronat nad konkursem objęli wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor Fundacji Gospodarczej „Euro Partner”- Paweł Przybyszewski.
- „Plebiscyt ten ma na celu ukazanie dorobku najlepszych gmin i miast województwa mazowieckiego. Z roku na rok polskie miasta, gminy i firmy coraz bardziej zbliżają się do swoich europejskich odpowiedników pod względem infrastruktury, komfortu życia mieszkańców, aktywności władz lokalnych, rozwoju i przedsiębiorczości. Widoczne są postępy, które wciąż trwają i stale zmieniają się na lepsze.– rozpoczynając galę powiedział prowadzący redaktor Artur Świtoń.
Zanim rozpoczęła się uroczysta gala, nominowani do nagród z województwa mazowieckiego udzielili na żywo wywiadu w studiu nagraniowym „Radia Dla Ciebie” miedzy innymi: burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, Starosta Miński Włodzimierz Wojnarowski i Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Każdy z panów odpowiedział krótko na pytanie czy i dlaczego zarządzane przez nich samorządy zasługują na ubieganie się o tak zaszczytne tytuły w jakich były przyznawane nominacje .
Następnie w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie przystąpiono do rozstrzygnięcia plebiscytu.
Kapituła, poza tytułem dla naszego wójta, przyznała również inne tytuły w kategorii gmin. I tak: tytuł miasta roku w kategorii miast „prezydenckich" – otrzymał Płock i prezydent miasta Andrzej Nowakowski; burmistrzem roku został Grzegorz Benedykciński z Grodziska Mazowieckiego; starostą roku – Janusz Stąpór – starosta powiatu kozienickiego. Kapituła konkursowa przyznała również wyróżnienia w zakresie ekologii, infrastruktury, gospodarki, rolnictwa, turystyki. Wręczono także tytuły Euro Partnera najlepszym przedsiębiorcom z terenu województwa mazowieckiego, między innymi browarom Ciechan, firmie Asmet.
Galę wręczania statuetek i nagród uświetnił występ słynnej w latach 80-tych polskiej piosenkarki Iwony Niedzielskiej.
W uzasadnieniu kapituły konkursu, przyznającego tytuł dla gospodarza naszej gminy, czytamy: „Wójt Artur Szewczyk, jako długoletni samorządowiec, rokrocznie inicjuje i realizuje wiele zadań dla gminy Ciepielów. Za priorytet działalności wójt przyjął poprawę infrastruktury służącej ochronie środowiska i bezpieczeństwu życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W tym celu wybudowano ponad 50 km nowych dróg asfaltowych oraz wykonano chodniki z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w największych miejscowościach gminy. Ponadto niemalże od podstaw zwodociągowano gminę, ( wybudowano ponad 180 km nowych sieci wodociągowych i podłączono do wodociągu 1175 nowych gospodarstw domowych) , dodatkowo zabezpieczono nowe źródła ujęcia wody, między innymi poprzez modernizację i budowę nowoczesnej stacji uzdatnia wody. Przeprowadzono kompleksową termomodernizację oświetlenia ulicznego ( wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy sodowe sterowane zegarami astronomicznymi pozwoliły na zaoszczędzenie 71% dotychczasowych wydatków na energię elektryczną) wraz z oświetleniem kościołów, parków i obiektów publicznych, zrekultywowano gminne składowisko odpadów. Już szósty rok funkcjonuje bezpłatny odbiór i segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców.
Dla najmłodszych wybudowano nowoczesne place zabaw, dla osób niepełnosprawnych powstały podjazdy. Uruchomiono bezpłatne kawiarenki internetowe. Na terenie gminy powstały nowe wielofunkcyjne boiska sportowe, wprowadzono system wizualizacji gminy, a w ramach członkowstwa w Związku Gmin nad Iłżanką wykonano turystyczne szlaki rowerowe.
Dążąc do zrównoważonego rozwoju, gmina wykorzystuje wszelkie możliwe okazje do pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Gmina przoduje w pozyskiwaniu środków na realizację programów pomocowych z Unii Europejskiej. Pozyskano środki unijne między innymi na: budowę drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ( łączy koszt budowy drogi w roku 2010 to prawie 1 mln, zł), na budowę stacji uzdatnia wody wraz z siecią wodociągową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (łączny koszt budowy to 1,5 mln, zł) .
Dodatkowo ze środków unijnych przeprowadzono kompleksową modernizację parku w Ciepielowie oraz odnowiono centrum miejscowości Wielgie. Ze środków unijnych zmodernizowano budynki w Wielgiem ( adaptacja na dom kultury) i Pcinie, gdzie uruchomiono nowoczesny ośrodek fizjoterapeutyczny dla mieszkańców gminy. Gmina korzysta także ze środków unijnych w ramach realizacji programu Kapitał Ludzki, realizując zadania na terenie placówek oświatowych i w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Łącznie na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na terenie gminy wydatkowano już ponad 7 milionów złotych. Pozyskane dofinansowanie poszczególnych inwestycji na rozwój infrastruktury w gminie odzwierciedla poziom sprawności samorządu przy przygotowaniu i realizacji projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.
Wójt, jako prawnik z zawodu, jest otwarty na wszelkie inicjatywy służące edukacji, kształceniu oraz zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji umożliwiających odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Zdaniem wójta bardzo istotne jest poznanie nowoczesnych technologii oraz praktycznych umiejętności w wyszukiwaniu potrzebnych informacji z wykorzystaniem możliwości, jakie daje internet.
Dodatkowo, wójt gminy Ciepielów pełni funkcję Prezesa Związku Gmin nad Iłżanką. Związek wykonał między innymi oznaczenia ponad 260 km tras rowerowych, corocznie organizuje największe w subregionie radomskim rajdy rowerowe, promujące zarówno gminę jak i walory turystyczne doliny rzeki Iłżanki.
Bardzo dużą rolę wójt Artur Szewczyk przywiązuje do zachowania dziedzictwa tradycji narodowej. Hasłem gminy jest „Z tradycją w nowoczesność”, dlatego też corocznie gmina przeprowadza uroczyste obchody mordu jeńców wojennych, a rekonstrukcja historyczna przeprowadzana w ramach obchodów należy do jednej z największych w regionie. Na terenie gminy funkcjonują reaktywowane po latach przerwy gminne zespoły ludowe. W dowód pamięci szacunku za kultywowanie pamięci, wójt gminy w roku 2010 został wyróżniony medalem „Pro memoria”.
Wszystkie te projekty i zadania udało się zrealizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu wójta, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Stale rosnący, pozytywny wizerunek gminy nie tylko dostrzegają mieszkańcy, ale również jest widoczny na forum województwa i kraju". Gmina Ciepielów to przykład gminy, która w niedługim czasie stała się przykładem do naśladowania przez inne gminne samorządy, a jej wizytówką jest inwestowanie w przyszłość z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju całej gminy.
Wójt po ogłoszeniu nominacji do tytułu Wójt Roku Województwa Mazowieckiego i zaproszeniu go przez prowadzącego po odbiór statuetki powiedział:
„Szanowni Państwo !
Nie ukrywam, że jestem bardzo mile zaskoczony przyznanym mi indywidualnie tytułem wójta roku województwa mazowieckiego. Przystępując do konkursu marzyło mi się uzyskanie wyróżnienia dla gminy Ciepielów w zakresie ekologii, gdyż właściwie wszystkie podejmowane przez naszą gminę działania wpisują się w poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego.
O tak prestiżowym indywidualnym wyróżnieniu nawet nie myślałem. Pracuję w Urzędzie Gminy już trzynaście lat, początkowo jako referent, następnie sekretarz gminy, zastępca wójta, a od roku 2004 jako wójt gminy.
Każdego dnia daję z siebie wszystko, często tak jak my wszyscy szefowie samorządów kosztem rodziny, aby nasze gminy rozwijały się, by mieszkańcom z dnia na dzień żyło się lepiej.
Dziękuję, za to wspaniałe wyróżnienie, które traktuję jako wyraz uznania dla pracy jaką dla gminy Ciepielów wykonuję.
Nagrodę przyjmuję także jako dowód uznania dla Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Rady Panem Waldemarem Czaplą który jest ze mną w dniu dzisiejszym i moich współpracowników z urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych bez nich byłoby to nie możliwe.
Cieszy mnie to, że zarówno radni jak i pracownicy urzędu dają się przekonać do moich twórczych, nowatorskich i czasem mocno ryzykownych, ale przede wszystkim prorozwojowych decyzji, które pozawalają z roku na rok rozwijać naszą piękną gminę z korzyścią dla wszystkich jej mieszkańców.    
Jeszcze raz bardzo dziękuję kapitule konkursowej, a także mojej żonie za cierpliwość, wyrozumiałość, oraz wsparcie bez którego nie uzyskał bym dzisiejszego wyróżnienia. Dziękuję i zapraszam do odwiedzenia naszej pięknej, położonej w dolinie rzeki Iłżanki Gminy – Gminy Ciepielów!

 Dodano 16.09.2011

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.