Logo Gmina Ciepielów

10 lat w UE

To już 10 lat! 1 maja 2004r. Polska oficjalnie wstąpiła do struktur Unii Europejskiej. Czy te wszystkie lata przynależności do Wspólnoty rzeczywiście zmieniły coś w życiu Polaków, czy zmieniły coś w życiu mieszkańców naszej Gminy? W związku z dziesiątą rocznicą w środkach masowego przekazu podsumowań nie ma końca. Trudno jest jednak ocenić wszystkie dobre i złe strony naszej akcesji z Unią Europejską. Niewątpliwie największą korzyścią, jaką osiągnęliśmy jako Polacy to otwarcie granic i rynków pracy na terenie Wspólnoty. Niestety otwarcie granic i rynków pracy dla Polaków spowodowało bardzo dużą emigrację zarobkową. Plusem jest jednak to, że pracując poza granicami kraju, pieniądze tam zarobione wydajemy w Polsce, co w dużym stopniu nakręca naszą gospodarkę. W Polsce bezrobocie spadło z poziomu 19,5% w 2004r. do 13,5% obecnie, a liczba pracujących wzrosła o 1,7 miliona osób. O korzyściach wynikających ze wstąpienia Polski do UE jednoznacznie świadczą dane statystyczne. W ciągu tych dziesięciu lat nasze PKB wzrosło o 49%. Nawet w trakcie kryzysu zanotowało zwyżkę na poziomie 20%. Dodatkowo Polska, stała się celem inwestycji dla inwestorów, co wpływa na przyspieszenie wzrostu naszej gospodarki. Polska świetnie radzi sobie w eksporcie, który obecnie jest jedną z najmocniejszych stron naszej gospodarki. Przede wszystkim jednak, z budżetu Unii Europejskiej otrzymujemy dużo, dużo więcej niż do niego wpłacamy. Widać to zwłaszcza po sieci dróg krajowych, zwłaszcza autostrad, którymi bez kompleksów możemy się chwalić przed całą Europą.
   A jaki wpływ przez te ostatnie dziesięć lat Unia Europejską miała na życie w naszej gminie? Czy wykorzystaliśmy szansę jaką dała nam Wspólna Europa? Co osiągnęliśmy? Przystępując do UE w dniu 1 maja 2004 roku mieliśmy ogromny apetyt aby z unijnego tortu wykroić jak największy kawałek na realizację zadań bezpośrednio na terenie naszej gminy. Pierwsze dwa lata 2004-2006, związane z realizacją budżetu Unii Europejskiej, to pierwsze nasze kroki w dążeniu do pozyskania środków unijnych. Pierwsze złożone wnioski, pierwsze wykonane inwestycje. Dopiero nowa perspektywa unijnego budżetu na lata 2007-2013 pokazała jakie są możliwości w zakresie wykorzystania środków pomocowych. Dziś przystępujemy do realizacji następnego unijnego budżetu na lata 2014-2020. Co się zmieniło? Prawie wszystko! Zmiany w naszej gminie najlepiej widać po ilości wodociągów i asfaltowych dróg gminnych. Chociaż zarówno wodociągi i drogi tylko w małej części zbudowaliśmy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. I tak w 2004 roku nasza gmina miała aż 11,8 km sieci wodociągowej, dziś w 2014 roku jesteśmy jedną z nielicznych gmin w 100% zwodociągowanych, posiadamy aż 230 km sieci wodociągowej. Co zaś się tyczy dróg, to jeszcze w 2004 roku mieliśmy ich tylko niespełna 13 kilometrów, dzisiaj w roku 2014 posiadamy już ponad 75,5 km asfaltowych dróg gminnych. Jeżeli dodamy do tego inwestycje z zakresu odnowy i rozwoju wsi, a więc wykonane zagospodarowania centrów miejscowości, kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i inne zrealizowane zadania, jesteśmy z całą pewnością gminą wiejską, która w ostatnich dziesięciu latach poczyniła największe postępy w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej gminy. Z gminy zaniedbanej, która z zazdrością patrzyła na drogi, wodociągi w innych gminach, staliśmy się wzorem do naśladowania dla innych samorządów. Poniżej przedstawiamy w bardzo dużym skrócie zadania jakie zrealizowaliśmy przy pomocy dofinansowania unijnego:
1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrowa – 229.776,-zł (Program Sapard),
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ciepielowie – 467.876,-zł (Program Sapard),
3. Modernizacja drogi gminnej Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia – 508.969,-zł (Program Sapard),
4. Modernizacja i zagospodarowanie rynku i parku w Ciepielowie – 367.000,-zł (Sektorowy Program Operacyjny),
5. Dokończenie wraz zagospodarowaniem Domu Ludowego w Wielgiem – 446.000,zł (Sektorowy Program Operacyjny),
6. Modernizacja i zagospodarowanie budynku po szkole w Pcinie – 332.000,-zł (Sektorowy Program Operacyjny),
7. Wyposażenie wszystkich szkół podstawowych ( Ciepielów, Wielgie, Bąkowa) oraz gimnazjum w Ciepielowie w pracownie informatyczne – 250.000,-zł (Europejski Fundusz Społeczny),
8. Budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój elektronicznej administracji – 256.666,-zł,
9. Realizacja Gminnego Programu Integracji Społecznej – 301.400,-zł ( Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich),
10. Budowa drogi gminnej Ciepielów – Stare Gardzienice – Gardzienice Kolonia – 912.000,-zł ( Regionalny Program Operacyjny),
11. Odnowa otoczenia Kościoła w Wielgiem i zagospodarowanie centrum Wielgiego – 477.571,zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013),
12. Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz siecią wodociągową w Kunegundowie -1.477.564,-zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2007-2013),
13. Szansa na lepsze Jutro – 2009 - 2014 – 2009: 114.537,-zł, 2010: 116.902,-zł, 2011:151.627,-zł, 2012 :92.340,-zł, 2013: 125.970,-zł, 2014: 136.462,-zł – łącznie 737.838,-zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
14. Dajmy szansę naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością Europy – 263.121,-zł ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
15. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Świesielice – Kawęczyn – 780.612,-zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013),
16. Poprawa wizerunku otoczenia Kościoła w Ciepielowie -519.956,-zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013),
17. Odnowa otoczenia Kościoła w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem centrum Antoniowa – 578.752,-zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013),
18. Reaktywujemy indywidualizację i Dziecięca Akademia Przyszłości – 94.497,-zł (Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
19. Małe projekty zrealizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania do 2014 roku ( w tym między innymi: rekonstrukcje pod Dąbrową, publikacje książkowe) – 111.000,-zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich),
20. W nauce sukces – 371.830,-zł ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
21. Nauka drogą do szczęścia -281.044,-zł ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
22. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów – 1.268.602,-zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013),
   Na powyższe inwestycje wydatkowaliśmy łącznie ponad 11 milionów złotych. Pod względem pozyskanych środków jesteśmy najlepszą gminą wśród gmin w powiecie lipskim.

 
Dodano 27.06.2014

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.