Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 30 Września 2014 roku,  do końca roku zostało  93 dni, imieniny: Grzegorz, Hieronim, Honoriusz, Imisław, Leopard, Sofia, Wiktor, Wiktoriusz, Zofia

Obchody 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie - fotorelacja
 

Dnia 14 września 2014 roku w Dąbrowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej
Ogłoszenie

Urząd Gminy w Ciepielowie informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych powstałych wskutek gwałtownych opadów deszczu w miesiącu lipcu i sierpniu w bieżącym roku o zgłaszanie się do sołtysów swojej miejscowości lub do Urzędu Gminy w Ciepielowie (pok. Nr 4) z informacją o wysokości powstałych szkód w gospodarstwie rolnym. Na podstawie zebranych informacji Wójt Gminy Ciepielów wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Terenowej Komisji do szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ... więcej


Zaproszenie - Obchody 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie, 14.09.2014

Wójt Gminy Ciepielów oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie zaprasza na uroczystość uczczenia pamięci poległych, która odbędzie się 14 września 2014 roku przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. Program uroczystości: 11.50 Zbiórka na placu przed pomnikiem na Dąbrowie. 11.55 Apel poległych. 12.00 Uroczysta polowa Msza Św. 13.10 Przemówienie okolicznościowe wójta gminy. 13.30 Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. 13.50 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku oraz Walk B. Ch. 14.40 Spotkanie koleżeńskie, żołnierska grochówka ... więcej


Zawody wędkarskie z LGD z Wielgiem

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu w dniu 7 września 2014 organizuje zawody wędkarskie na terenie stawów pana Krzysztofa Siwca w Wielgiem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu oraz do zapoznania się z poniższym Regulaminem zawodów ... więcejZaproszenie na czterdziestą czwartą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ. 5. Informacja wójta gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku. ... więcej


Budowa przydomowych oczyszczalni

Po uchwaleniu w ubiegłym roku Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 2013-2020, w tym roku nasza gmina przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski, a następnie zostały dla nich wykonane projekty techniczne. W styczniu 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie unijne ... więcej


Drogi w Wólce Dąbrowskiej i Świesielicach „Ławki” wybudowane

Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II, odcinek o długości 950 mb. Łączny koszt budowy drogi, która jest już drugim odcinkiem budowanym w tej kadencji w Wólce Dąbrowskiej, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 202 000 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Etap I budowy drogi o długości 1150 mb wykonano w roku 2012 za kwotę 223 155,87 zł Zakres robót etapu II obejmował ... więcej


Wywiad z wójtem gminy Ciepielów w Magazynie Samorządowym Gmina

W czerwcowym wydaniu Magazynu Samorządowego Gmina w cyklu wywiadów Poczet Wójtów Polskich ukazała się rozmowa redaktor Anny Cebuli z Arturem Szewczykiem wójtem Gminy Ciepielów, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu ... więcej


Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Partyzantów i ul. Polnej w Ciepielowie

Dwie ulice w Ciepielowie mają już nową nawierzchnię asfaltową, na ulicy Partyzantów i Polnej ułożono w sumie 540 mb nowego asfaltu, koszt inwestycji wyniósł 121 500 zł. Na budowę ulicy Polnej w Ciepielowie złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 643,87 zł. Całkowity koszt budowy drogi z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim ... więcej


Nowe odcinki dróg w Bąkowej "Pod lasem" i "koło stawu"

Zakończyła się budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Bąkowa. W sumie wykonano 1550 mb nowych dróg asfaltowych wraz z poboczami z kruszywa. Łączny koszt inwestycji drogowych w Bąkowej wyniósł 306 000 zł. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa "koło stawu". Odcinek o długości 300 mb, w przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia oferując cenę 60 402,96 zł ... więcej


Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Łaziska "Stara Wieś - Remiza OSP"

Droga w Łaziskach została wybudowana na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach i oczywiście jako droga dojazdowa do okolicznych gospodarstw domowych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach „Dworek Uroczysko”. Dodatkowo przed remizą OSP wybudowany został parking dla samochodów. W sumie wykonano 450 mb nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i poboczami z kruszywa. Łączny koszt budowy drogi i parkingu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 91 000 zł ... więcej


Pasieki – najdłuższa nowo wybudowana droga

Najdłuższą i jednocześnie najdroższą drogą, którą w tym roku wybudowaliśmy jest pierwszy etap drogi przez wieś Pasieki. Początkowo gmina zamierzała wybudować odcinek drogi o długości 1,7 km, niestety oferty złożone na pierwszy przetarg ogłoszony na to zadanie grubo przewyższały możliwości finansowe określone w budżecie gminy. Podjęto decyzję o zmniejszeniu budowanego odcinka. Ostatecznie w wyniku kolejnego przetargu, wybudowano odcinek o długości 1,5 km. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 285 252,25 zł ... więcej


Droga na „Żabiance”

Droga na „Żabiance”, to odcinek łączący miejscowość Stary Ciepielów z Rekówką. Pierwszy etap tej drogi o długości 1200mb. wykonaliśmy na początku czerwca br. Drugi odcinek, który planujemy do realizacji w przyszłej kadencji będzie stanowił połączenie Rekówki z Kawęczynem ( w tym samym ciągu drogi gminnej). Pierwszy etap budowy drogi zakończył się łącznym wydatkowaniem 257 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma ... więcej


10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ – CO OSIĄGNĘLIŚMY?

To już 10 lat! 1 maja 2004r. Polska oficjalnie wstąpiła do struktur Unii Europejskiej. Czy te wszystkie lata przynależności do Wspólnoty rzeczywiście zmieniły coś w życiu Polaków, czy zmieniły coś w życiu mieszkańców naszej Gminy? W związku z dziesiątą rocznicą w środkach masowego przekazu podsumowań nie ma końca. Trudno jest jednak ocenić wszystkie dobre i złe strony naszej akcesji z Unią Europejską. Niewątpliwie największą korzyścią, jaką osiągnęliśmy jako Polacy to otwarcie granic i rynków pracy na terenie Wspólnoty. Niestety otwarcie granic i rynków pracy dla Polaków spowodowało bardzo dużą emigrację zarobkową. Plusem jest jednak to, że pracując poza granicami kraju, pieniądze tam zarobione wydajemy w Polsce, co w dużym stopniu nakręca naszą gospodarkę ... więcej


ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa. Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne ... więcej


Nowa droga Kałków Stara Wieś - Podgoździak

Bardzo ważną pozycję wydatkach inwestycyjnych gminy przez ostatnie dwa lata stanowiła realizacja drogi gminnej w miejscowości Kałków „Stara Wieś - Podgoździak”. Ta od dawna wyczekiwana przez mieszkańców Kałkowa budowa, zakończyła się na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Pierwszy odcinek drogi wykonany w roku 2013 miał długość 1500 mb. i kosztował 296.999,35,-zł. W bieżącym roku wybudowaliśmy drugi kończący budowę całej drogi odcinek o długości 950 mb. Łączny koszt budowy drugiego odcinka drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 195.500,-zł ... więcej


Opieka logopedyczna

Opieka logopedyczna w Gminie Ciepielów jest prowadzona od 2000r., natomiast od 2005r. w tradycję wpisały się spotkania podsumowujące i kończące terapię logopedyczną z udziałem Wójta Gminy Ciepielów p. Artura Szewczyka, dyrektorów szkół oraz uczniów uczęszczających na terapię wraz z ich rodzicami. Tym razem takie spotkanie miało miejsce 18 czerwca 2014r. Już po raz 10 uczniowie kończący terapię otrzymali z rąk Pana Wójta nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. W minionym roku szkolnym w terapii logopedycznej wzięło udział 80 uczniów. Zajęcia miały charakter indywidualny ... więcej


Nowi dyrektorzy placówek oświatowych w gminie

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2014 roku, po wysłuchaniu przez radnych informacji złożonej przez wójta gminy Artura Szewczyka o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Ciepielów w latach 2013/2014 i związanych z nowym rokiem szkolnym 2014/2015, wójt gminy, wręczył obecnym dyrektorom placówek oświatowych akty powierzenia z dniem 1 września 2014 roku na okres pięciu lat funkcji dyrektorskich. W tym roku, z dniem 31 sierpnia kończył się okres pełnienia funkcji prze dotychczasowych dyrektorów. Biorąc pod uwagę właściwie wykonywanie powierzonych funkcji ... więcej


Nagroda dla Zespółu Ludowego „Po Co Ci To?” z Wielgiego

W ostatnim czasie Zespół Ludowy „Po Co Ci To?” wziął udział w XX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle '2014 w Lipsku oraz XV Mazowieckim Przeglądzie Folkloru podczas 55. Dni Kolbergowskich w Przysusze. Podczas XX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle '2014, zorganizowanym przez Lipskie Centrum Kultury, który odbył się 18 maja 2014 r. artyści w części konkursowej prezentowali swoje umiejętności w kategoriach: śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze ... więcej


W nauce sukces

Od 29 maja 2014r. Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie realizuje projekt „W nauce sukces” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Działanie realizowane będzie do końca czerwca 2015 r. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 371 830 zł. Wszystkie środki pochodzą z Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do wszystkich 192 uczniów gimnazjum ... więcej


Zakończenie budowy drogi w Ranachowie „B”

Wykonanie przebudowy 1350 mb. drogi gminnej w miejscowości Ranachów „B”, zakończyło budowę drogi łączącej Pcin z Ranachowem „B”. Ukończona na początku czerwca bieżącego roku droga ma łączną długość ponad 4 kilometrów. Pierwszy odcinek wchodzący w skład tej drogi wybudowano w roku 2001. Była to droga o długości 1327 mb. o wartości ponad 223 tysięcy złotych. Odcinek ten rozpoczynał się od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Pcin – Kroczów, przy dzisiejszym budynku fizjoterapii w Pcinie w kierunku miejscowości Ranachowa „B”. W roku 2005 wybudowano etap II, stanowiący połączenie Pcina z Ranachowem „B” łączący Pcin o długości 580mb. Kolejny trzeci odcinek drogi wybudowano ... więcej


Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Pokaż Język” IX edycja

11 czerwca 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej spotkali się najlepsi uczniowie z języka angielskiego na corocznym konkursie „Pokaż Język”. To już dziewiąta edycja i uczniowie traktują to wydarzenie jako osobiste wyzwanie i sprawdzenie swoich zdolności językowych. Każdy z nich chce znaleźć się w ścisłej trójce laureatów i być najlepszym uczniem w gminie w swojej kategorii wiekowej. To zadanie nie było proste. Komisja w składzie: pani Beata Rusin, pani Katarzyna Rucińska i pani Katarzyna Sotowicz-Stańczuk musiała przeprowadzać dogrywki, a w klasach gimnazjalnych poziom był tak wyrównany, że dogrywka była przeprowadzana na kilku etapach ... więcej


V Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mały człowiek dużo potrafi”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie w dniu 10 czerwca 2014 r. odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mały człowiek dużo potrafi”. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Ciepielów - Artur Szewczyk oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie – Elżbieta Giemza. Konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród dzieci, zachęcanie do poszukiwania własnego sposobu wypowiedzi, kształtowanie wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa ... więcej


Uczniowie z PSP w Ciepielowie na Zielonej Szkole

W dniach od 03.06.2014r. do 07.06.2014r. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wyjechali na "Zieloną Szkołę" do Murzasichle koło Zakopanego. Ten rodzaj wypoczynku jest organizowany po raz drugi i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku w ,,Zielonej Szkole'' wzięło udział aż 50 uczniów. Głównym organizatorem wyjazdu była Wicedyrektor Małgorzata Rusinowska, a opiekunami Urszula Górska, Marianna Zięba, Alina Niedziela, Krzysztof Musielewicz i Justyna Pilecka, którzy czuwali nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci ... więcej


Zaproszenie na czterdziestą trzecią sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 25 czerwca 2014 roku /środa/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za rok 2013: a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy w Ciepielowie sprawozdaniu ... więcej


VIII Gminny Konkurs Matematyczny „Zadanie dla Asa”

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie 20 maja 2014 roku odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny Zadań Tekstowych - „Zadanie dla Asa”. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. W etapie gminnym wzięli udział najlepsi uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI wyłonieni po etapie szkolnym. W konkursie uczestniczyło 27 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Musielewicz - przewodniczący, Alina Nizińska, Elżbieta Wajs wyłoniła najlepszych ”Asów” ... więcej


Nowy chodnik przy ul. Słonecznej w Ciepielowie

Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Ciepielowie. Chodnik o długości blisko 300 m połączył ciąg pieszy przy ulicy Batalionów Chłopskich z chodnikiem na ul. Źródlanej. W ramach inwestycji ulica Słoneczna została również oświetlona, zamontowano 4 lampy solarne LED z podwójnym niskonapięciowym oświetleniem LED i solarnym panelem polikrystalicznym. Łączny koszt inwestycji wyniósł 69 183,93 zł. Zakres prac obejmował: Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej ... więcej


PSP w Bąkowej na Zielonej Szkole

W maju uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Zakopanego. Organizatorem wyjazdu była Grażyna Styczeń, która wraz z Dyrektor Anną Kozieł i Elżbietą Wajs czuwała nad bezpieczeństwem uczniów oraz udanym pobytem. Pierwszego dnia, po dojechaniu do Zakopanego wszyscy udali się na Gubałówkę, która nie dla wszystkich była szczytem możliwym do pokonania. Nie obyło się bez łez szczęścia, ale były także łzy bezsilności spowodowane trudnym szlakiem do pokonania. Jednak uczniowie z PSP w Bąkowej w pełnym składzie pokonali trasę ... więcej


Majówka w Wielgiem z LGD

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” przy współpracy z Urzędem Gminy w Ciepielowie - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zorganizowali w dniu 25 maja 2014 r. na terenie Domu Ludowego w Wielgiem imprezę plenerową pn. „Majówka w Wielgiem z LGD”. Majówkę uroczyście otworzył wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk wraz z Prezesem Zarządu LGD, Zbigniewem Buczmą oraz Proboszczem Parafii pw. Bożego Ciała w Wielgiem, ks. Leszkiem Mach ... więcej


Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie organizują V edycję gminnego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Mały człowiek dużo potrafi". Impreza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno wychowanków placówek oświatowych jak i dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym. Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2014 o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu ... więcej


III Majówka Disco Polo Ciepielów 2014

Tłumy ludzi pojawiły się w słoneczne, niedzielne popołudnie 18 maja na Trzeciej Majówce Disco Polo Ciepielów 2014 o nagrody Wójta Gminy Ciepielów. Na fanów tej muzyki czekała nie lada gratka, bowiem na scenie zaprezentowało się aż siedem zespołów. Niedzielna impreza podzielona była na dwie części. W pierwszej, konkursowej zespoły rywalizowały o nagrody ufundowane przez wójta Artura Szewczyka. Zmagania muzyczne rozpoczął Cartezz, twórca takich utworów jak Snajper, Anioł i Diabeł czy Dziękuję Ci. Następnie scena została dosłownie opanowana przez niezwykle popularny w Internecie zespół Playboys ... więcej


OGŁOSZENIE - INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Ciepielów informuje, że na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gminy (mieszkalne, gospodarcze itp.). Inwentaryzacja rozpoczyna się w dniu 13 maja 2014 r. W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „MERITUM COMPETENCE” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach. Ponadto proszę o przekazywanie informacji o posiadaniu azbestu zmagazynowanego (zdemontowanego) na posesjach pod nr tel. 728 956 434, e-mail: k.pietrzak@audytsrodowiskowy.pl ... więcej


Nordic Walking - "Marsz po zdrowie"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza wszystkich chętnych na marsz Nordic Walking - MARSZ PO ZDROWIE. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja i promocja aktywnego spędzania czasu oraz poznawanie zakątków LGD sprzyjających uprawianiu sportu. Termin - 01 czerwca (niedziela) 2014 r. Zbiórka w Zwoleniu na parkingu przy Urzędzie Miejskim około godz. 9.15 ... więcej


Zaproszenie - Majówka w Wielgiem z LGD - 25.05.2014

Wójt Gminy Ciepielów oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zapraszają na Majówkę w Wielgiem z LGD 25 maja 2014 na terenie Domu Ludowego w Wielgiem. Program: 15:00 Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 15:20 program dla dzieci gry i zabawy animacyjne, 15:40 Występ zespołu PO CO CI TO, 16:00 Kabaret Koziołek Matołek, 17:00 Występ zespołu Kazanowianki znad Iłżanki, 17:20 Turniej rodzinny, 18:20 Zumba, 19:00 Występ zespołu Extreme Music ... więcej


Zaproszenie - III Majówka Disco Polo Ciepielów 2014 - 18.05.2014

Zapraszamy na Trzecią Majówkę Disco Polo o nagrody Wójta Gminy Ciepielów 18.05.2014 (niedziela) na Stadion Gminny w Ciepielowie Starym, początek imprezy o godzinie 15.00. Wystąpią: AFTER PARTY, Casino, Cartezz, Play Boys, Okej, Łukash, CamaSutra. Bilety w cenie 10 zł, dzieci do lat 10 wstęp wolny. Na publiczność czekają liczne niespodzianki: płyty, plakaty, zdjęcia zespołów, wesołe miasteczko, mała gastronomia ... więcej


KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku, informuje wszystkich producentów żywności pochodzenia roślinnego, którzy produkują i wprowadzają wyprodukowaną żywność do obrotu poprzez sprzedaż: na straganach na lokalnym rynku, na giełdzie, do punktów skupu, - do firm zewnętrznych, - do Federacji Rosyjskiej, że powinni zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku, ul. Iłżecka 6, pokój Nr 7 w godzinach pracy 7:30 15:05, celem dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegający urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ... więcej


X GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII”

16 kwietnia 2014r. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie rozpoczął się X Gminny Konkurs Ortograficzny. Zgodnie z tradycją patronat nad nim sprawował Wójt Gminy Ciepielów - Artur Szewczyk, który był także fundatorem nagród. Organizator konkursu to Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Rolę głównego koordynatora w tej dziedzinie pełniła wicedyrektor - Małgorzata Rusinowska. W eliminacjach wzięło udział 66 uczniów z kilku placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej oraz Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości uczniów na poprawność pisowni, doskonalenie umiejętności o charakterze ortograficznym ... więcej


W NAUCE SUKCES

W pierwszych dniach kwietnia wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk podpisał umowę na realizację projektu pn. „W nauce sukces”. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, realizowany będzie w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie w okresie od kwietnia 2014 r. do końca czerwca 2015 r. Wartość pozyskanego dofinansowania, po przeprowadzony przez wójta gminy z pracownikami Jednostki Wdrażającej w Warszawie, trudnych ale owocnych negocjacjach, wynosi 371 830 zł. Co najważniejsze, Gmina Ciepielów nie wykłada na ten projekt ani złotówki, wszystkie środki pochodzą z Unii Europejskiej. Projekt skierowany będzie do wszystkich 192 uczniów gimnazjum ... więcej


BĘDĄ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

W tym roku nasza gmina przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski w ramach gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020, następnie zostali zakwalifikowani oraz zostały wykonane projekty techniczne. 27 marca 2014 roku gmina Ciepielów ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie 161 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość zamówienia na wykonanie oczyszczalni to kwota ponad 2,2 mln zł ... więcej


REALIZACJA GMINNYCH INWESTYCJI 2014

Tradycyjnie budżet gminy na 2014 rok, Rada Gminy uchwaliła w ostatnim dniu starego roku. Dziś po ponad trzech miesiącach jego realizacji i pierwszych dokonanych zmianach budżetowych, mamy do dyspozycji 17.694.435,59,-zł. Czy 17,6 mln. złotych po stronie wydatkowej budżetu gminy, to dużo, czy też mało? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozpatrzyć tę kwestię w kilku aspektach związanych z polityką finansową samorządu. To jakie są wydatki, zależy przede wszystkim od dochodów, a te w naszej gminie z uwagi na niepodnoszenie podatków, niskie opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne nie ulegają zwiększeniu ... więcej


Nowy Biuletyn informacyjny Nasza Gmina

Ukazał się biuletyn samorządowy gminy Ciepielów „Nasza Gmina”. W najnowszym 60-61 numerze przeczytacie Państwo między innymi: o realizacji inwestycji w 2014 roku ze szczegółowym ich omówieniem, o zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem centrów miejscowości zlokalizowanych bezpośrednio przy Kościołach parafialnych na terenie gminy, o nowo realizowanych projektach unijnych w gminnych placówkach oświatowych. W biuletynie znajdziecie Państwo również wiele przydatnych informacji z działań Urzędu Gminy a dotyczących: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, informacji o stypendiach szkolnych, dowodach osobistych. Zapraszamy do lektury. Bezpłatny biuletyn dotrze do wszystkich mieszkańców przed zbliżającymi się świętami. Dodatkowo, z informacjami zawartymi w biuletynie można zapoznać się za pomocą naszej strony internetowej, na której w formacie pdf publikujemy wszystkie dotychczasowe wydania ... więcej


V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach ... więcej


Prowadzenie działalności gospodarczej - bezpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza na bezpłatne szkolenie "Prowadzenie działalności gospodarczej krok po kroku". Szkolenie odbędzie się 27 KWIETNIA 2014 r. w Dworku Anna, Podgóra 23, 26-634 Gózd, od godziny 10.00. W programie wykłady: Podejmowanie działalności gospodarczej, formy i wybór opodatkowania, Podatek od towarów i usług, Rozliczenie przedsiębiorcy z ZUS, KRUS a prowadzenie działalności gospodarczej,Działalność przedsiębiorców pod kontrolą SANEPIDU ... więcej


IV Gminny Konkurs Informatyczny oraz IV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie na przełomie lutego i marca odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu Informatycznego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów pana Artura Szewczyka. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów - miłośników informatyki i nowoczesnych technologii. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z tematem „Wirtualny spacer po gminie Ciepielów". Przedsięwzięcie miało na celu przedstawienie wizualnych zmian, jakie zaszły w naszej gminie w ciągu ostatnich 15 lat oraz popularyzację najciekawszych miejsc i obiektów ... więcej


Szansa na Lepsze Jutro - edycja 2014

W naszej gminie po raz kolejny kontynuowany jest projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Ciepielów na realizację projektu w 2014 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 136 462,01 zł, wkład własny gminy to 10 500,00 zł ... więcej


Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej - „Internet dla Mazowsza”

Informujemy, iż rozpoczyna się realizacja inwestycji „Internet dla Mazowsza” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy, przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej Mazowsza oraz organy rządowe w województwie. Prace polegające na budowie doziemnej sieci światłowodowej będą realizowane w terminie od marca 2014 do grudnia 2015 roku. W ramach prowadzonych działań, kluczowe znaczenie ma uwzględnienie prac objętych projektem w planach inwestycyjnych odbiorców końcowych. Prosimy o kontakt z Wykonawcą projektu w celu koordynacji robót wyprzedzających oraz przygotowawczych. Pytania lub uwagi prosimy kierować na adres e-mail: idm_building@techbud.org.pl, Kierownik Budowy – Piotr Pietrzak. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.idm.org.pl


Reportaż z VII Festiwalu Produktów Regionalnych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza do obejrzenia materiału filmowego z przebiegu VII Festiwalu Produktów Regionalnych, który miał miejsce 23 lutego br. w Zespole Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu. ... więcej
Zaproszenie - III Niedziela ze zdrowiem

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza na „III Niedzielę ze zdrowiem” w dniu 6 kwietnia 2014 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej przy firmie METROL ul. Kochanowskiego 100 w Zwoleniu. Ilość miejsc ograniczona, prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 515-475-354. W programie wykłady na temat „Choroby przenoszone przez kleszcze”, „Choroby przenoszone przez wektory”, „Higiena psychiczna a zdrowie” ... więcej


Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013 - 2020 ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie pokój nr 18 ( II piętro ) w terminie od 03.03.2014 do 15.04.2014. Wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi określone w programie tj.: 1. Wnioskodawca w okresie 18 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku nie może zalegać: - z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody), - z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych ... więcej


Zaproszenie na czterdziestą pierwszą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XLI sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 26 marca 2014 roku /środa/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Ciepielów ... więcej


Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana mgr Jerzego Jaglińskiego, długoletniego ciepielowskiego aptekarza, kronikarza i dokumentalistę historii Ciepielowa. Człowieka zasłużonego dla lokalnej społeczności, cieszącego się powszechnym szacunkiem i poważaniem. Serdeczne wyrazy współczucia dla całej rodziny i bliskich w imieniu mieszkańców gminy Ciepielów składają Waldemar Czapla -Przewodniczący Rady Gminy, Artur Szewczyk - Wójt Gminy Ciepielów. W dniu 19 marca 2014 roku o godzinie 11:00 w Kościele Mariackim w Radomiu w intencji zmarłego odprawiona zostanie Msza Święta. Pogrzeb śp. Jerzego Jaglińskiego odbędzie się we wtorek 25 marca 2014 roku o godzinie 13:00 w Warszawie na Powązkach. Wszystkich zainteresowanych udziałem w uroczystościach pogrzebowych w Warszawie, informujemy o możliwości wyjazdu na pogrzeb autokarem. Zainteresowanych prosimy o osobiste zgłaszanie wyjazdu w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie.


Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie

Z dniem 17 marca 2014 r. rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie. Zainteresowanych prosimy o złożenie Karty zgłoszenia, którą należy pobrać w budynku przedszkola ( ul. Batalionów Chłopskich 5) lub ze strony internetowej. Ostateczny termin składania kart: 11 kwiecień 2014 r. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz U z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), Ustawa o systemie oświaty z dn 7 września 1991 r. (Dz U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Regulamin Rekrutacyjny Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie.
Karta zgłoszenia, Regulamin rekrutacji


NIE! dla wypalania traw na Mazowszu

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha. ożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików ... więcej


„Młodzież zapobiega pożarom”- XXXVII edycja OTWP

Tradycyjnie konkurs wiedzy pożarniczej odbył się w PSP w Bąkowej w dniu 4 marca 2014 roku. Organizowanie turnieju służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w wypadku pożaru, poznawaniu tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W tym roku do konkursu przystąpiło 11 uczniów - trzech z PSP w Ciepielowie, trzech z PG w Ciepielowie oraz pięciu z PSP w Bąkowej Uczniowie szkół podstawowych uplasowali się następująco ... więcej


Biała Szkoła 2014

Jedenastego lutego 2014 roku uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wyjechali na Białą Szkołę do Tylicza. Ten rodzaj zimowego wypoczynku jest organizowany już od kilku lat i ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku w Białej Szkole wzięło udział aż trzydziestu trzech amatorów ,,białego szaleństwa’’. Głównym organizatorem wyjazdu był Piotr Nowakowski, a opiekunami Danuta Kozieł, Justyna Pilecka i Zbigniew Opalski ... więcej


Koncert profilaktyczny zespołu Jacek Dewódzki i Kontrabanda pod hasłem „Uzależnienia – droga donikąd”

Koncert zorganizowany w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ze środków Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii działającej przy Urzędzie Gminy w Ciepielowie. Papierosy, alkohol i narkotyki stały się we współczesnym świecie ogólnodostępnymi używkami. Na ich zgubne działanie są narażeni zwłaszcza młodzi ludzie. Wielu z nich nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo można przekroczyć granice, uzależnić się, a tym samym niejednokrotnie zaprzepaścić swoje życiowe plany i marzenia ... więcej


Zespół „PO CO CI TO ” z Wielgiego laureatem VII Festiwalu Produktów Regionalnych

VII Festiwal Produktów Regionalnych już za nami. W niedzielę 23 lutego br., sala gimnastyczna Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych zamieniła się w barwne targowisko najlepszej i zapewne najzdrowszej tradycyjnej, polskiej żywności. Tradycyjnie, wszystkich gości przywitał prezes zarządu Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” Zbigniew Buczma. W tym roku goście uczestniczący w wydarzeniu dopisali wyjątkowo licznie. Wśród przybyłych, można było zauważyć między innymi: Jolantę Hibner - eurodeputowaną, Jacka Kozłowskiego – wojewodę mazowieckiego ... więcej


VII Festiwal Produktów Regionalnych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu zaprasza na VII Festiwal Produktów Regionalnych, który odbędzie się w niedzielę 23 lutego 2014 roku o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. W programie m.in. konkursy, degustacje potraw, występy artystyczne i wspólna zabawa ... więcejInformacja Urzędu Stanu Cywilnego

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi bowiem wykroczenie, a jego sprawcy grozi za to kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny (art. 55 pkt 2 wymienionej ustawy). Przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie może wiązać się z niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dokumencie tożsamości klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę ... więcej


Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu "EKO-PRZEDSZKOLE"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza przedszkola publiczne oraz prywatne, a także oddziały przedszkolne z terenu objętego LSR do udziału w konkursie zbiórki makulatury. Termin Konkursu od 01 marca do 5 maja 2014 roku. Nagrody czekają ... więcej
VI Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów

6 lutego 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie został rozegrany VI Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów. O godzinie 9.00 sala gimnastyczna zapełniła się miłośnikami ping – ponga. Powitała ich pani wicedyrektor Aneta Rozwadowska i dokonała oficjalnego otwarcia turnieju, któremu przyświecał nadrzędny cel – zapobieganie patologiom społecznym poprzez popularyzację tej dyscypliny sportu wśród młodzieży ... więcej


XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ... więcej


Link do przyszłości

Jak planować swoją drogę zawodową? Czy studia gwarantują zatrudnienie? Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Gdzie się uczyć? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej szukali gimnazjaliści podczas spotkania z Młodym Profesjonalistą Michałem Woźniakiem, które odbyło się w poniedziałek 27 stycznia 2014r. w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


Zaproszenie na czterdziestą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XL sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 31 stycznia 2014 roku /piątek/ o godz. 8 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w roku 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w roku 2014 ... więcej


Informacja PT KRUS w Lipsku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza w roku 2014 IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!" Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy. W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół ... więcej


poprzednie artykuły