Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 1 Listopada 2014 roku,  do końca roku zostało  61 dni, imieniny: Andrzej, Konradyn, Konradyna, Seweryn, Warcisław, Wiktoryna

Informacje wyborcze
VIII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W dniach 9 - 10 października 2014 roku odbył się VIII Rajd „Po Szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką” połączony z jesienną inauguracją kampanii Mazowieckiej Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. Po przywitaniu na starcie przez Prezesa Związku Artura Szewczyka oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Radomiu mł. insp. Jacka Mnicha i wyjaśnieniu zasad bezpieczeństwa ... więcej


Od przypadku do wypadku !

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków. Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób ... więcej


Zaproszenie - VIII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W czwartek 9 października 2014 r. w Ciepielowie odbędzie się jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął honorowym patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. Kampania zorganizowana zostanie przy okazji VIII Rajdu Rowerowego szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką. Inauguracja rozpocznie się o godz. 12:00 w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


Obchody 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie - fotorelacja
 

Dnia 14 września 2014 roku w Dąbrowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej
Ogłoszenie

Urząd Gminy w Ciepielowie informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych powstałych wskutek gwałtownych opadów deszczu w miesiącu lipcu i sierpniu w bieżącym roku o zgłaszanie się do sołtysów swojej miejscowości lub do Urzędu Gminy w Ciepielowie (pok. Nr 4) z informacją o wysokości powstałych szkód w gospodarstwie rolnym. Na podstawie zebranych informacji Wójt Gminy Ciepielów wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Terenowej Komisji do szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ... więcej


Zaproszenie - Obchody 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie, 14.09.2014

Wójt Gminy Ciepielów oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie zaprasza na uroczystość uczczenia pamięci poległych, która odbędzie się 14 września 2014 roku przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. Program uroczystości: 11.50 Zbiórka na placu przed pomnikiem na Dąbrowie. 11.55 Apel poległych. 12.00 Uroczysta polowa Msza Św. 13.10 Przemówienie okolicznościowe wójta gminy. 13.30 Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. 13.50 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku oraz Walk B. Ch. 14.40 Spotkanie koleżeńskie, żołnierska grochówka ... więcej


Zawody wędkarskie z LGD z Wielgiem

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu w dniu 7 września 2014 organizuje zawody wędkarskie na terenie stawów pana Krzysztofa Siwca w Wielgiem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu oraz do zapoznania się z poniższym Regulaminem zawodów ... więcejZaproszenie na czterdziestą czwartą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ. 5. Informacja wójta gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku. ... więcej


Budowa przydomowych oczyszczalni

Po uchwaleniu w ubiegłym roku Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 2013-2020, w tym roku nasza gmina przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski, a następnie zostały dla nich wykonane projekty techniczne. W styczniu 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie unijne ... więcej


Drogi w Wólce Dąbrowskiej i Świesielicach „Ławki” wybudowane

Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II, odcinek o długości 950 mb. Łączny koszt budowy drogi, która jest już drugim odcinkiem budowanym w tej kadencji w Wólce Dąbrowskiej, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 202 000 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Etap I budowy drogi o długości 1150 mb wykonano w roku 2012 za kwotę 223 155,87 zł Zakres robót etapu II obejmował ... więcej


Wywiad z wójtem gminy Ciepielów w Magazynie Samorządowym Gmina

W czerwcowym wydaniu Magazynu Samorządowego Gmina w cyklu wywiadów Poczet Wójtów Polskich ukazała się rozmowa redaktor Anny Cebuli z Arturem Szewczykiem wójtem Gminy Ciepielów, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu ... więcej


Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Partyzantów i ul. Polnej w Ciepielowie

Dwie ulice w Ciepielowie mają już nową nawierzchnię asfaltową, na ulicy Partyzantów i Polnej ułożono w sumie 540 mb nowego asfaltu, koszt inwestycji wyniósł 121 500 zł. Na budowę ulicy Polnej w Ciepielowie złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 643,87 zł. Całkowity koszt budowy drogi z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim ... więcej


Nowe odcinki dróg w Bąkowej "Pod lasem" i "koło stawu"

Zakończyła się budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Bąkowa. W sumie wykonano 1550 mb nowych dróg asfaltowych wraz z poboczami z kruszywa. Łączny koszt inwestycji drogowych w Bąkowej wyniósł 306 000 zł. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa "koło stawu". Odcinek o długości 300 mb, w przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia oferując cenę 60 402,96 zł ... więcej


Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Łaziska "Stara Wieś - Remiza OSP"

Droga w Łaziskach została wybudowana na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach i oczywiście jako droga dojazdowa do okolicznych gospodarstw domowych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach „Dworek Uroczysko”. Dodatkowo przed remizą OSP wybudowany został parking dla samochodów. W sumie wykonano 450 mb nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i poboczami z kruszywa. Łączny koszt budowy drogi i parkingu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 91 000 zł ... więcej


Pasieki – najdłuższa nowo wybudowana droga

Najdłuższą i jednocześnie najdroższą drogą, którą w tym roku wybudowaliśmy jest pierwszy etap drogi przez wieś Pasieki. Początkowo gmina zamierzała wybudować odcinek drogi o długości 1,7 km, niestety oferty złożone na pierwszy przetarg ogłoszony na to zadanie grubo przewyższały możliwości finansowe określone w budżecie gminy. Podjęto decyzję o zmniejszeniu budowanego odcinka. Ostatecznie w wyniku kolejnego przetargu, wybudowano odcinek o długości 1,5 km. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 285 252,25 zł ... więcej


Droga na „Żabiance”

Droga na „Żabiance”, to odcinek łączący miejscowość Stary Ciepielów z Rekówką. Pierwszy etap tej drogi o długości 1200mb. wykonaliśmy na początku czerwca br. Drugi odcinek, który planujemy do realizacji w przyszłej kadencji będzie stanowił połączenie Rekówki z Kawęczynem ( w tym samym ciągu drogi gminnej). Pierwszy etap budowy drogi zakończył się łącznym wydatkowaniem 257 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma ... więcej


10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ – CO OSIĄGNĘLIŚMY?

To już 10 lat! 1 maja 2004r. Polska oficjalnie wstąpiła do struktur Unii Europejskiej. Czy te wszystkie lata przynależności do Wspólnoty rzeczywiście zmieniły coś w życiu Polaków, czy zmieniły coś w życiu mieszkańców naszej Gminy? W związku z dziesiątą rocznicą w środkach masowego przekazu podsumowań nie ma końca. Trudno jest jednak ocenić wszystkie dobre i złe strony naszej akcesji z Unią Europejską. Niewątpliwie największą korzyścią, jaką osiągnęliśmy jako Polacy to otwarcie granic i rynków pracy na terenie Wspólnoty. Niestety otwarcie granic i rynków pracy dla Polaków spowodowało bardzo dużą emigrację zarobkową. Plusem jest jednak to, że pracując poza granicami kraju, pieniądze tam zarobione wydajemy w Polsce, co w dużym stopniu nakręca naszą gospodarkę ... więcej


poprzednie artykuły